Start    |    Produkter    |     MS 40 Dörrmagnet

MS 40 Dörrmagnet

 • Användningsområde

  MS40 är ett elektromagnetiskt säkerhetslås av typen Shearloc. Låset kan monteras på alla typer av dörrar, såväl blad- som skjutdörrar. Shearloc är det idealiska låset för pendeldörrar och övervakade utrymningsdörrar där det inte föreligger listtryck. Låset kan monteras både horisontellt och vertikalt. Genom att kombinera magnetiska och mekaniska krafter uppnås hög hållkraft, upp till 1000 kg vid sidobelastning. Skall ej monteras i dragriktning likt en konventionell dörrmagnet.

  Egenskaper

  • Multispänning 12-24 VDC
  • Infällt montage
  • Integrerad dörravkänningsrelä (NC/NO)
  • Slimutförande, endast 25 mm bred
  • Klarar 3-8 mm avstånd mellan dörr och dörrkarm
  • Tidsfördröjning ställbar 0-30 sekunder
  • Diodindikering:
   Grön: frånreglad dörr
   Röd: förreglad dörr

  Tekniska data

  • 12 VDC/24 VDC
  • Strömförbrukning:
   12 VDC: 1,5 A under 2 sek därefter 500 mA
   24 VDC: 1,5 A under 2 sek därefter 500 mA
  • Relä 1A vid 24 VDC
  • Hållkraft upp till 1000 kg

  Benämning

  Art nr

  MS 40 SFM 202144534

    Produktblad MS 40

  Användningsområde

  MS 40 är ett elektromagnetiskt säkerhetslås av typen Shearloc. Låset kan monteras på alla typer av dörrar, såväl blad- som skjutdörrar. Shearloc är det idealiska låset för pendeldörrar och övervakade nödutrymningsdörrar. Låset kan monteras både horisontellt och vertikalt. Genom att kombinera magnetiska och mekaniska krafter uppnås hög hållkraft, upp till 1000 kg vid sidobelastning. Skall ej monteras i dragriktning likt en konventionell dörrmagnet.

  Egenskaper

  • Multispänning 12-24 VDC
  • Infällt montage
  • Integrerad dörravkänningsrelä (NC/NO)
  • Slimutförande, endast 25 mm bred
  • Klarar 3-8 mm avstånd mellan dörr och dörrkarm
  • Tidsfördröjning ställbar 0-30 sekunder
  • Diodindikering:
   Grön: frånreglad dörr
   Röd: förreglad dörr

  Tekniska data

  • 12 VDC/24 VDC
  • Strömförbrukning:
   12 VDC: 1,5 A under 2 sek därefter 500 mA
   24 VDC: 1,5 A under 2 sek därefter 500 mA
  • Relä 1A vid 24 VDC
  • Hållkraft upp till 1000 kg

  Benämning

  Art nr

  MS 40 SFM 202144534