Start    |    Produkter    |     MS 41 Dörrmagnet

MS 41 Dörrmagnet

 • Användningsområde

  MS41 är ett elektromagnetiskt säkerhetslås av typen Shearloc. Låset kan monteras på alla typer av dörrar, såväl blad- som skjutdörrar. Shearloc är det idealiska låset för pendeldörrar och övervakade utrymningsdörrar där det inte föreligger listtryck. Låset kan monteras både horisontellt och vertikalt. Genom att kombinera magnetiska och mekaniska krafter uppnås hög hållkraft, upp till 1000 kg vid sidobelastning. Skall ej monteras i dragriktning likt en konventionell dörrmagnet.

  Egenskaper

  • Multispänning 12-24 VDC
  • Infällt montage (SFM)
  • Utanpåliggande montage (SSM)
  • Kombinerat montage: infälld magnet och utanpåliggande ankare (S-SC/SA-M)
  • Integrerad dörravkänningsrelä (NC/NO)
  • Klarar 3-8 mm avstånd mellan dörr och dörrkarm
  • Tidsfördröjning ställbar 0-30 sekunder
  • Diodindikering:
   Grön: frånreglad dörr
   Röd: förreglad dörr

  Tekniska data

  • 12 VDC/24 VDC
  • Strömförbrukning:
   12 VDC: 1,5 A under 2 sek därefter 500 mA
   24 VDC: 1,5 A under 2 sek därefter 500 mA
  • Relä 1A vid 24 VDC
  • Hållkraft upp till 1000 kg

  Benämning

  Art nr

  MS 41 SFM, infällt montage 202144535
  MS 41 S-SC/SA-M, kombinerat montage 202144537
  MS 41 SSM, utanpåliggande montage 202 144 536    Produktblad MS 41

  Användningsområde

  MS 41 är ett elektromagnetiskt säkerhetslås av typen Shearloc. Låset kan monteras på alla typer av dörrar, såväl blad- som skjutdörrar. Shearloc är det idealiska låset för pendeldörrar och övervakade nödutrymningsdörrar. Låset kan monteras både horisontellt och vertikalt. Genom att kombinera magnetiska och mekaniska krafter uppnås hög hållkraft, upp till 1000 kg vid sidobelastning. Skall ej monteras i dragriktning likt en konventionell dörrmagnet.

  Egenskaper

  • Multispänning 12-24 VDC
  • Infällt montage (SFM)
  • Utanpåliggande montage (SSM)
  • Kombinerat montage: infälld magnet och utanpåliggande ankare (S-SC/SA-M)
  • Integrerad dörravkänningsrelä (NC/NO)
  • Klarar 3-8 mm avstånd mellan dörr och dörrkarm
  • Tidsfördröjning ställbar 0-30 sekunder
  • Diodindikering:
   Grön: frånreglad dörr
   Röd: förreglad dörr

  Tekniska data

  • 12 VDC/24 VDC
  • Strömförbrukning:
   12 VDC: 1,5 A under 2 sek därefter 500 mA
   24 VDC: 1,5 A under 2 sek därefter 500 mA
  • Relä 1A vid 24 VDC
  • Hållkraft upp till 1000 kg

  Benämning

  Art nr

  MS 41 SFM, infällt montage 202 144 535
  MS 41 S-SC/SA-M, kombinerat montage 202144537
  MS 41 SSM, utanpåliggande montage 202144536