Dörrlösningar
Välj vilket behov ni har så filtreras förslag på olika dörrlösningar.

Vilka krav finns på dörrmiljön? Filtrera nedan för att hitta rätt lösning

Elslutbleck ES17
Elslutbleck av typen standard med listtrycksteknik. Lämplig för användning i högfrekventa dörrar inom kontor, handel, industri eller entréer och andra allmänna utrymmen i flerbostadshus
  • Dörrautomatik
  • Nödutrymning
  • Återinrymning
  • Högfrekventa dörrar
Elslutbleck ES19
Elslutbleck av typen standard med listtrycksteknik. Lämplig för användning i högfrekventa dörrar inom kontor, handel, industri eller entréer och andra allmänna utrymmen i flerbostadshus
  • Brandcellsgränser
  • Dörrautomatik
  • Nödutrymning
  • Återinrymning
  • Högfrekventa dörrar