ELSLUTBLECK

Elslutbleck är ett elektriskt lås som monteras i karm i kombination med ett mekaniskt dörrlås. Elslutbleck finns i flera olika utföranden för olika typer av funktions- och säkerhetskrav.

SAFETRON elslutbleck har alla gemensamt att dessa öppnar även trots att det föreligger listtryck mot elslutblecket vilket markant ökar driftsäkerheten i dörrmiljön. Tryckskillnader i fastigheten, tätningslister, skevande dörrar eller snösamling i trösklar är alla problem som orsakar listtryck och som hindrar ett elslutbleck utan listtrycksteknik att fungera korrekt.

SAFETRON elslutbleck kan erbjuds med eller utan kolvkontakt och i varianter som är certifierade för användning i brandcellsdelande dörrar.


Utforska våra elslutbleck...

SAFETRON ES10
SAFETRON ES10
Minimalt elslutbleck med listtrycksteknik. Framtaget för ROT-marknaden.
GÅ TILL ES10
SAFETRON ES17
SAFETRON ES17
Kompakt elslutbleck med listtrycksteknik
GÅ TILL ES17
SAFETRON ES19
SAFETRON ES19
Kompakt brandgodkänt elslutbleck med listtrycksteknik
GÅ TILL ES19
SAFETRON ES10
SAFETRON ES10
Minimalt elslutbleck med listtrycksteknik. Framtaget för ROT-marknaden.
GÅ TILL ES10
SAFETRON ES17
SAFETRON ES17
Kompakt elslutbleck med listtrycksteknik
GÅ TILL ES17
SAFETRON ES19
SAFETRON ES19
Kompakt brandgodkänt elslutbleck med listtrycksteknik
GÅ TILL ES19

FAQ

 • Vad innebär rättvänd/omvänd funktion?
  Rättvänd funktion innebär att låset är låst strömlöst och därmed öppnar när låset strömsätts, omvänd funktion fungerar tvärt om
 • Vad är listtryck?
  Positivt eller negativt tryck på dörrbladet som därmed påverkar på låsmekanismen
 • Vad är multispänning?
  Detta innebär att låset kan drivas av både 12V och 24V och därmed inte behöver beställas som antingen eller
 • Vad är en montagestolpe?
  Montagestolpen är elslutbleckets infästning i karmen. Dessa varierar i form och funktion beroende på dörrtillverkare och kravbild
 • Vad är kolvkontakt?
  Kolvkontakt är en mikrobrytare som påverkas av låshusets fallkolv, vid stängd dörr ger denna en signal som kan hanteras av passersystemet
 • Varför finns brandgodkända elslutbleck?
  Boverkets regler kring brandigenhållande funktion har sin grund i att brandspridning skall minimeras. Mot detta certifieras bl.a. elslutbleck