Skip to main content

Elslutbleck

Elslutbleck är ett elektriskt lås som monteras i karm i kombination med ett mekaniskt dörrlås. Elslutbleck finns i flera olika utföranden för olika typer av funktions- och säkerhetskrav.

SAFETRON elslutbleck har alla gemensamt att dessa öppnar även trots att det föreligger listtryck mot elslutblecket vilket markant ökar driftsäkerheten i dörrmiljön. Tryckskillnader i fastigheten, tätningslister, skevande dörrar eller snösamling i trösklar är alla problem som orsakar listtryck och som hindrar ett elslutbleck utan listtrycksteknik att fungera korrekt.

SAFETRON elslutbleck har alltid kolvkontakt som standard och finns i varianter som är certifierade för användning i brandcellsdelande dörrar.


Manipulationsskydd medföljer alltid

Våra elslutbleck är kompakta i sitt utförande vilket innebär att de passar i marknadens samtliga profilsystem. En nackdel med dessa kompakta dimensioner är att våra elslutbleck, likt övriga likvärdiga på marknaden, är så pass små att anslutningskabel blir synlig genom montagestolpens hål för låshusets tryckesfallkolv.

För att motverka detta levereras samtliga elslutbleck i ES17 och ES19 serierna med ett manipulationsskydd som förhindrar åtkomst av anslutningskabel. Den bidrar dessutom till att skapa en mer estetiskt tilltalande installation.

Coverplate SA02
(ingår alltid)

Utan Coverplate
Med Coverplate

SAFETRON 5 års garanti

Vi är medvetna om branschens utmaningar i nybyggnadsprojekt där krav finns på längre garantitid. 

Vi vill göra denna process så enkel som möjligt för våra kunder och erbjuder därför 5 års garanti som standard på alla våra produkter. 


Frågor och svar

 • Vad är ett elslutbleck?

  Elslutbleck är ett elektriskt lås som monteras i karm i kombination med ett mekaniskt dörrlås. Elslutbleck finns i flera olika utföranden för olika typer av funktions- och säkerhetskrav.

 • När används elslutbleck?

  Elslutbleck är lämpliga att användas i dörrmiljöer med normala säkerhetskrav men höga krav på driftsäkerhet. Exempelvis högfrekventa passagedörrar inom kontor, handel och industri.

 • Hur fungerar ett elslutbleck?

  Elslutbleck har ett spärrat vridfall som håller dörren stängd. Denna spärrmekanism upphävs genom aktivering av låsets inbyggda magnetiska spole kallad solenoid. Elslutbleckets spärrmekanism kan ha rättvänd eller omvänd funktion.

 • Vad innebär rättvänd/omvänd funktion?

  Rättvänd funktion innebär att låset är låst strömlöst och därmed öppnar när låset strömsätts, omvänd funktion fungerar tvärt om.

 • Vad är listtryck?

  Positivt eller negativt tryck på dörrbladet som därmed påverkar på låsmekanismen. Detta orsakas normalt av t.ex. tätningslister eller skeva dörrar.

 • Vad är multispänning?

  Detta innebär att låset kan drivas av både 12V och 24V och därmed inte behöver beställas som antingen eller.

 • Vad är en montagestolpe?

  Montagestolpen är elslutbleckets infästning i karmen. Dessa varierar i form och funktion beroende på dörrtillverkare och kravbild

 • Vad är en kolvkontakt?

  Kolvkontakt är en mikrobrytare som påverkas av låshusets fallkolv, vid stängd dörr ger denna en signal som kan hanteras av passersystemet

 • Varför finns brandgodkända elslutbleck?

  Boverkets regler kring brandigenhållande funktion har sin grund i att brandspridning skall minimeras. Mot detta certifieras bl.a. elslutbleck.

Elslutbleck ES17

ES17 är lämplig i t.ex. kontorsmiljöer där hög driftsäkerhet är väsentlig.