Start    |    Produkter    |     Elslutbleck ES10

Elslutbleck ES10

Enkelt elslutbleck med listtrycksteknik anpassat för ROT-marknaden

SAFETRON ES10 är ett enkelt elslutbleck anpassat för dörrar där inga högre säkerhetskrav ställs. Exempel på användningsområden är entrédörrar i flerbostadshus, industrier och liknande. ES 10 har kolvkontakt som tillval och skyddsdiod följer alltid med vid köp.

Listtrycksteknik
SAFETRON ES 10 har listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger. Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i dörrspringan. ES 10 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Anpassat för eftermarknaden
Infästningen för montagestolpen är anpassad för eftermarknaden. Följande montagestolpar går att använda tillsammans med elslutbleck ES 10:
FABRIKAT MODELL STOLPSERIE
SAFETRON ES10 SB-serie
ASSA 14/114 500-serie
STEP STEP30 ST35xx
ROBUST 100/300 S-serie

Gå till montagestolpar


  • Klarar 10 kg listtryck
  • Hållkraft 400 kg
  • Omvänd- eller rättvänd funktion
  • 12VDC eller 24VDC
  • Passar låshus enligt skandinavisk standard med enkel- eller dubbelfallås
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 12VDC eller 24VDC (+/- 10%)
  • Strömförbrukning: 12VDC: 300mA / 24VDC: 150mA
  • Mikrobrytare: 30VDC: 2A / 120VAC: 3A
 • Benämning

  Art nr

  ES 10 (12VDC, rättvänd) 202144763 
  ES 10 (24VDC, rättvänd) 202144748
  ES 10 (12VDC, omvänd) 202144765
  ES 10 (24VDC, omvänd) 202144759
  ES 10 (12VDC, rättvänd, kolvkontakt) 202144763
  ES 10 (24VDC, rättvänd, kolvkontakt) 202144749
  ES 10 (12VDC, omvänd, kolvkontakt) 202144766
  ES 10 (24VDC, omvänd, kolvkontakt) 202144760
  • Klarar 10 kg listtryck
  • Hållkraft 400 kg
  • Omvänd- eller rättvänd funktion
  • 12VDC eller 24VDC
  • Passar låshus enligt skandinavisk standard med enkel- eller dubbelfallås
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 12VDC eller 24VDC (+/- 10%)
  • Strömförbrukning: 12VDC: 300mA / 24VDC: 150mA
  • Mikrobrytare: 30VDC: 2A / 120VAC: 3A
 • Benämning

  Art nr

  ES 10 (12VDC, rättvänd) 202144763 
  ES 10 (24VDC, rättvänd) 202144748
  ES 10 (12VDC, omvänd) 202144765
  ES 10 (24VDC, omvänd) 202144759
  ES 10 (12VDC, rättvänd, kolvkontakt) 202144763
  ES 10 (24VDC, rättvänd, kolvkontakt) 202144749
  ES 10 (12VDC, omvänd, kolvkontakt) 202144766
  ES 10 (24VDC, omvänd, kolvkontakt) 202144760