Start    |    Produkter    |     Elslutbleck ES17

Elslutbleck ES17

Standard elslutbleck med listtrycksteknik och marknadsledande prestanda.

SAFETRON ES17 är ett elslutbleck av typen standard med listtrycksteknik som passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet men höga krav på driftsäkerhet. ES17 passar bra som daglåsning i skalskydd och internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbostadshus.

Listtrycksteknik
SAFETRON ES17 har listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger. Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i dörrspringan. ES17 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Lägst strömförbrukning i segmentet
ES17 har lägst strömförbrukning i segmentet med endast 35mA vid 12-24VDC, både i rättvänd och omvänd funktion. Detta bidrar starkt till en mer kostnadseffektiv dörrmiljö, speciellt i större anläggningar där dimensionering av transformatorer och batteribackup annars kan innebära en stor kostnad.

Liten nog att passa i alla urtag
Tack vare sin litenhet passar ES17 i praktiskt taget alla urtag förberedda för elslutbleck av typen standard. Den lilla storleken tillåter även 150mm montagestolpar anpassade för innerdörrar.

Multispänning
ES17 klarar multispänning 12-24VDC. Detta effektiviserar lagerhållning och urvalet blir enklare vid projektering. ES17 finns i rättvänd eller omvänd funktion samt med kolvkontakt som tillval.

Ett stolpsortiment
Alla SAFETRON elslutbleck av typen standard delar samma stolpsortiment som. Alltid i rostfritt stål och framtagna tillsammans med ledande dörr- och profiltillverkare i Skandinavien.

Gå till montagestolpar