Start    |    Produkter    |     SAFETRON ES17

Elslutbleck ES17

Standard elslutbleck med listtrycksteknik och marknadsledande prestanda

SAFETRON ES17 är ett elslutbleck av typen standard med listtrycksteknik som passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet men höga krav på driftsäkerhet. Elslutbleck ES17 passar bra som daglåsning i skalskydd och internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbostadshus.

SAFETRON ES17 levereras som rättvänd eller omvänd funktion, kolvkontakt finns som tillval. ES17 har dessutom skyddad elektronik med teknik hämtad direkt från vår motorlåsserie 6000.

Listtrycksteknik

SAFETRON ES17 har listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger. Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i dörrspringan. Elslutbleck ES17 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Multispänning

ES17 klarar multispänning 12-24VDC. Detta effektiviserar lagerhållning och urvalet blir enklare vid projektering. Detta ger också fördelar för servicesegmentet där man undviker behovet av att tillhandahålla olika varianter för att få funktion.

Lägst strömförbrukning i segmentet

SAFETRON ES17 har lägst strömförbrukning i segmentet med endast 35mA @ 24VDC, både i rättvänd och omvänd funktion. Detta bidrar starkt till en mer kostnadseffektiv dörrmiljö, speciellt i större anläggningar där dimensionering av transformatorer och batteribackup annars kan innebära en stor kostnad.

Liten nog att passa i alla urtag

Tack vare sin litenhet passar SAFETRON ES17 i praktiskt taget alla urtag förberedda för elslutbleck av typen standard. Den lilla storleken tillåter även 150mm montagestolpar anpassade för innerdörrar. Detta innebär att ES17 är väl lämpad som elektrisk låsning av t.ex. kontorsmiljöer.

Ett stolpsortiment

Alla SAFETRON elslutbleck av typen standard delar samma stolpsortiment som. Alltid i rostfritt stål och framtagna tillsammans med ledande dörr- och profiltillverkare i Skandinavien.

Gå till montagestolpar

Utvecklad och tillverkad i Sverige

SAFETRON ES17 är precis som alla våra elslutbleck utvecklade och tillverkade i Sverige för den Skandinaviska marknaden. Våra lås tillverkas av material som klarar tuffa miljöer.

Beprövad

SAFETRON ES17 tillhör våra mest sålda lås och säkerställer funktion i tiotusentals dörrar varje dag i hela Skandinavien.
Tekniska data
Spänningsmatning 10-30 VDC
Strömförbrukning 35mA @ 24VDC

Ladda ner