Start    |    Produkter    |     Elslutbleck ES17

Elslutbleck ES17

Standard elslutbleck med listtrycksteknik och marknadsledande prestanda.

SAFETRON ES17 är ett elslutbleck av typen standard med listtrycksteknik som passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet men höga krav på driftsäkerhet. ES 17 passar bra som daglåsning i skalskydd och internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbostadshus.

Listtrycksteknik
SAFETRON ES 17 har listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger. Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i dörrspringan. ES 17 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Lägst strömförbrukning i segmentet
ES 17 har lägst strömförbrukning i segmentet med endast 35mA vid 12-24VDC, både i rättvänd och omvänd funktion. Detta bidrar starkt till en mer kostnadseffektiv dörrmiljö, speciellt i större anläggningar där dimensionering av transformatorer och batteribackup annars kan innebära en stor kostnad.

Liten nog att passa i alla urtag
Tack vare sin litenhet passar ES 17 i praktiskt taget alla urtag förberedda för elslutbleck av typen standard. Den lilla storleken tillåter även 150mm montagestolpar anpassade för innerdörrar.

Multispänning
ES 17 klarar multispänning 12-24VDC. Detta effektiviserar lagerhållning och urvalet blir enklare vid projektering. ES 17 finns i rättvänd eller omvänd funktion samt med kolvkontakt som tillval.

Ett stolpsortiment
Alla SAFETRON elslutbleck av typen standard delar samma stolpsortiment som. Alltid i rostfritt stål och framtagna tillsammans med ledande dörr- och profiltillverkare i Skandinavien.

Gå till montagestolpar

  • Listtryck: 50 kg
  • Hållkraft upp till 1000 kg / 10kN
  • Godkänd för användning i brandcellsdelande dörr i kombination med dubbelfallås samt korrekt stolpe för dessa
  • Omvänd- eller rättvänd funktion
  • Multispänning 12-24VDC
  • Låg strömförbrukning, endast 35mA @ 12-24VDC
  • Kolvkontakt som tillval
  • Passar låshus enligt skandinavisk standard med enkel- eller dubbelfallås
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 12-24VDC +/- 15%
  • Strömförbrukning: max 35mA
  • Mikrobrytare: 30VDC: 500mA
 • Benämning
  Art nr
  Elslutbleck ES 17 (12-24VDC, rättvänd) 202144750 
  Elslutbleck ES 17 (12-24VDC, omvänd) 202144761
  Elslutbleck ES 17 (12-24VDC, rättvänd, kolvkontakt) 202144751
  Elslutbleck ES 17 (12-24VDC, omvänd, kolvkontakt) 202144762
  • Listtryck: 50 kg
  • Hållkraft upp till 1000 kg / 10kN
  • Godkänd för användning i brandcellsdelande dörr i kombination med dubbelfallås samt korrekt stolpe för dessa
  • Omvänd- eller rättvänd funktion
  • Multispänning 12-24VDC
  • Låg strömförbrukning, endast 35mA @ 12-24VDC
  • Kolvkontakt som tillval
  • Passar låshus enligt skandinavisk standard med enkel- eller dubbelfallås
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 12-24VDC +/- 15%
  • Strömförbrukning: max 35mA
  • Mikrobrytare: 30VDC: 500mA
 • Benämning
  Art nr
  Elslutbleck ES 17 (12-24VDC, rättvänd) 202144750 
  Elslutbleck ES 17 (12-24VDC, omvänd) 202144761
  Elslutbleck ES 17 (12-24VDC, rättvänd, kolvkontakt) 202144751
  Elslutbleck ES 17 (12-24VDC, omvänd, kolvkontakt) 202144762