Start    |    Produkter    |     Elslutbleck ES19

Elslutbleck ES19

Brandklassat elslutbleck med listtrycksteknik och marknadsledande prestanda.

SAFETRON ES19 är ett elslutbleck av typen standard med listtrycksteknik som passar till branddörrar med normalt ställda krav på säkerhet men höga krav på driftsäkerhet. ES19 passar bra som daglåsning i skalskydd och internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbostadshus.

Brandcellsgränser
Elslutbleck ES19 är godkänd och certifierad för brandcellsgränser enligt Grade F (SS-EN 14846:2008): 120 min.

Listtrycksteknik
SAFETRON ES19 har listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger. Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i dörrspringan. ES19 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Lägst strömförbrukning i segmentet
ES19 har lägst strömförbrukning i segmentet med endast 35mA vid 12-24VDC, både i rättvänd och omvänd funktion. Detta bidrar starkt till en mer kostnadseffektiv dörrmiljö, speciellt i större anläggningar där dimensionering av transformatorer och batteribackup annars kan innebära en stor kostnad.

Liten nog att passa i alla urtag
Tack vare sin litenhet passar ES19 i praktiskt taget alla urtag förberedda för elslutbleck av typen standard. Den lilla storleken tillåter även 150mm montagestolpar anpassade för innerdörrar.

Multispänning
ES19 klarar multispänning 12-24VDC. Detta effektiviserar lagerhållning och urvalet blir enklare vid projektering. ES19 finns i rättvänd eller omvänd funktion samt med kolvkontakt som tillval.

Ett stolpsortiment
Alla SAFETRON elslutbleck av typen standard delar samma stolpsortiment som. Alltid i rostfritt stål och framtagna tillsammans med ledande dörr- och profiltillverkare i Skandinavien.

Gå till montagestolpar