Start    |    Produkter    |     ES22

Elslutbleck ES22

Elslutbleck ES22

Dubbelt elslutbleck för att möta komplicerade dörrkrav

SAFETRON ES22 är ett elslutbleck av typen standard med två vridfall. De dubbla vridfallen möjliggör separat låsning av tryckesfall och cylinderfall i låshus med dubbelfall.

Denna konstruktion ger en lösning på komplicerade dörrmiljöer där krav på dörrautomatik, brandigenhållning, nöd- och återinrymning föreligger samtidigt. Genom att kombinera rättvänd och omvänd funktion i de dubbla vridfallen kan brandigenhållning tillgodoses via trycket samtidigt som återinrymning hanteras via brandlarm.

Brandcellsgränser

SAFETRON ES22 är certifierad och CE-märkt för användning i brandcellsgränser högst brandteknisk klass: 120min (E/EI120). ES22 är upptagen i certifikaten som hanterar brandklass hos de flesta av Skandinaviens ledande dörrproducenter för att säkerställa att dörrar kan levereras med korrekt CE-märkning.

Höger / vänster

SAFETRON ES22 beställs för höger eller vänsterhängda dörrar och säkerställer därmed hög driftsäkerhet när små detaljer som hanterar vändning av vridfall för brandtillhållning kan elimineras.

Elslutbleck med dubbla vridfall

Patentsökt X-ARM teknologi

ES22 får vår patentsökta mekaniska innovation X-ARM vilket ger oöverträffad mekanisk och elektronisk prestanda. Den unika lösningen ger maximal effekt utan kraftförlust redan från 9V vilket resulterar i en enastående listtrycksteknik samtidigt som startström och strömförbrukningen kan hållas minimala.

Listtrycksteknik

SAFETRON ES22 har en unik egenutvecklad listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger. Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i dörrspringan. ES22 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Lägst strömförbrukning i segmentet

SAFETRON ES22 har har lägst strömförbrukning i segmentet med endast 35mA vid 24VDC, både i rättvänd och omvänd funktion. Detta bidrar starkt till en mer kostnadseffektiv dörrmiljö, speciellt i större anläggningar där dimensionering av transformatorer och batteribackup annars kan innebära en stor kostnad.
Elslutbleck ES22 detaljvy

Användarvänlig

Låsets inkopplingsplintar är placerade så att åtkomst medges även när montagestolpe är monterad
.

Multispänning och skyddad elektronik

ES22 har multispänning 12-24VDC. Detta effektiviserar lagerhållning och urvalet blir enklare vid projektering. Detta ger också fördelar för servicesegmentet där man undviker behovet av att tillhandahålla olika varianter för att få funktion. ES22 delar kretskortarkitektur med våra motorlås i 6000-serien, detta ger ett intelligent och robust skydd för låsets elektronik.

Stängd och låst

SAFETRON ES22 är utrustad med dubbla kolvkontakter men har också en inbyggda sensorer som indikerar att vridfallen är förreglade. Signal på plint ges först när kolvkontakt är påverkad samtidigt som vridfallet är mekaniskt förreglad.

Denna indikering som vi kallar ankarkontakt eliminerar risken för falsk indikering för säker dörr när elslutblecket aktiverats men där dörren i samma sekvens förblivit oöppnad och där listtrycket förhindrar vridfallen från att mekaniskt förregla. Normalt indikerar liknande elslutbleck då säker dörr eftersom kolvkontakten är påverkad, ES22 kommer istället ge larm för osäker dörr.
Elslutbleck med montagestolpe

Genomtänkt

Montagestolpens infästning är placerad på så vis att dörrlåsets förreglingskolv inte löper någon risk att fastna i skruvinfästning
en.

Gediget stolpsortiment

ES22 använder montagestolpar i SAFETRON SC-serie. Redan vid lansering av ES22 finns ett gediget sortiment för marknadens största dörrproducenter inom stål, trä och aluminium.

Gå till montagestolpar

Utvecklad och tillverkad i Sverige

SAFETRON ES22 är precis som alla våra elslutbleck utvecklade och tillverkade i Sverige för den Skandinaviska marknaden. Våra lås tillverkas av material som klarar tuffa miljöer.
Tekniska data
Spänningsmatning 12-24VDC (-10% / +15%)
Strömförbrukning 35mA @ 24VDC / vridfall.

Ladda ner

  • Listtryck: över 100 kg
  • Hållkraft upp till 1500 kg / 15kN
  • Certifierat för brandcellsgränser: 120 min
  • Låshus i rostfritt stål
  • Välj för höger eller vänsterhängda dörrar
  • Multispänning 12-24VDC
  • Låg strömförbrukning, endast 35mA @ 24VDC / vridfall
  • Kolvkontakt
  • Ankarkontakt (signalerar dörr stängd och låst)
  • Passar låshus enligt skandinavisk standard med dubbelfallås
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 12-24VDC -10%/+15%
  • Strömförbrukning
   • 12 VDC: 65mA per vridfall
   • 24 VDC: 35mA per vridfall
  • Mikrobrytare: Max 30VDC, 500mA
 • Benämning Funktion Art nr
  SAFETRON ES22 H 12-24VDC, för högerhängda dörrar 202144848
  SAFETRON ES22 V 12-24VDC, för vänsterhängda dörrar 202144849
  SAFETRON ES22 S 12-24VDC, rättvänd/rättvänd (vändbar). 202144981