Start    |    Produkter    |     SAFETRON ML57

SAFETRON ML57

Multifunktionellt elslutbleck av typen standard med listtrycksteknik

SAFETRON ML57 är ett standard elslutbleck med listtrycksteknik som passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet. ML57 passar bra som daglåsning i skalskydd och internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbostadshus.

Låg strömförbrukning
ML57 har tack vare sin unika konstruktion med motoriserad drift en marknadsledande låg strömförbrukning inom elslutbleck på endast 15mA @ 24 VDC vid aktivering. I viloläge är strömförbrukningen 0mA, gäller även i omvänd funktion vilket underlättar dimensionering av strömmatning.

Listtrycksteknik
Låset öppnar även trots att det föreligger listtryck mot elslutblecket vilket markant ökar driftsäkerheten i dörrmiljön. Tryckskillnader i fastigheten, tätningslister, skevande dörrar eller snösamling i trösklar är alla problem som orsakar listtryck och som hindrar ett elslutbleck utan listtrycksteknik att fungera korrekt.

Gå till montagestolpar