ELTRYCKESLÅS

Eltryckeslås är ett så kallat elektromekaniskt lås som används i högfrekventa dörrar med normalt ställda krav på säkerhet men höga krav på driftsäkerhet. Låsen finns i olika utföranden för olika typer av användningsområden och säkerhet. Eltryckeslås används med fördel där krav på en snabb låsning finns och kan användas på såväl lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar.

Låsen kan användas tillsammans med de flesta förekommande styrfunktioner på marknaden, t.ex kodlås, kopplingsur och passersystem. Information om låsets status och dörrens läge fås via inbyggda givare. Låsen kan alltid öppnas manuellt med cylinder eller vred. SAFETRON eltryckeslås får användas i brandcellsgränser.

Split funktion

Modeller utrustade med split funktion innebär att utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke alltid är mekaniskt inkopplat och därigenom alltid medger en mekanisk utpassage. På detta sätt slipper man en öppnaknapp på insidan. SAFETRON SL620 har split funktion.

Enkel funktion

Modeller med enkel funktion innebär att både utsidans och insidans trycke är elektriskt styrt och därmed alltid behöver elektrisk aktivering för passering. På insidan behövs alltid en öppnaknapp eller kodlås/passersystem, det sistnämnda alternativet används med fördel om man vill höja övervakningen ytterligare. SAFETRON SL620 har både split och enkel funktion.

Dubbelfunktionsfall

Modeller med dubbelfunktionsfall eller s.k. "tulpankolv" ger funktion genom elektrisk aktivering tillsammans med dörrautomatik eller draghandtag. Traditionellt saknar dessa lås tryckesfunktion vilket SL630 nu erbjuder.Utforska våra eltryckeslås...

SAFETRON SL620
SAFETRON SL620
Multifunktionellt eltryckeslås med split och enkel funktion samt hybridteknologi. Ett av de mest populära eltryckeslåsen i Skandinavien.
GÅ TILL SL620
SAFETRON SL630
SAFETRON SL630
Revolutionerande eltryckeslås med listtrycksteknik och split funktion anpassat för dörrautomatik, passagekontroll, nödutrymning och återinrymning
GÅ TILL SL630
SAFETRON SL620
SAFETRON SL620
Multifunktionellt eltryckeslås med split och enkel funktion samt hybridteknologi
GÅ TILL SL620
SAFETRON SL630
SAFETRON SL630
Eltryckeslås med listtrycksteknik anpassat för dörrautomatik eller dörrar med draghandtag
GÅ TILL SL630

FAQ

 • Hur sker låsningen i ett eltryckeslås?
  Låsningen i ett eltryckeslås sker genom till/frånkoppling av trycket. Låsets fallkolv blockeras av förreglingskolven när dörren är stängd och kan inte manipuleras.
 • Vad innebär rättvänd/omvänd funktion?
  Rättvänd funktion innebär att låset är låst strömlöst och därmed öppnar när låset strömsätts, omvänd funktion fungerar tvärt om
 • Varför split funktion?
  Genom att tillåta mekanisk utpassering elimineras behovet av en öppnaknapp samtidigt som nödutrymningskraven tillgodoses
 • Vad är multispänning?
  Detta innebär att låset kan drivas av både 12V och 24V och därmed inte behöver beställas som antingen eller
 • Vad är SAFETRON hybridteknologi?
  Hybridteknologi är vår egenutvecklade lösning som möjliggör en flexibel kolvplacering för att säkerställa passform i alla typer av dörrmiljöer oberoende av urtag
 • Kan jag kombinera ett eltryckeslås med dörrautomatik?
  Det har tidigare inte varit möjligt att använda eltryckeslås i kombination med dörrautomatik vi har lanserat lösningen - SAFFETRON SL630, som erbjuder stöd för dörrautomatik och brandigenhållning.
 • Varför finns brandgodkända eltryckeslås?
  Boverkets regler kring brandigenhållande funktion har sin grund i att brandspridning skall minimeras. Mot detta certifieras bl.a. eltryckeslås
 • Vad är frångänglighet?
  Frångänglighet innebär att dörrmiljön skall ha stöd för tillgänglig nödutrymning genom dörrautomatik.
 • Vad innebär återinrymning?
  Återinrymning innebär att en person som nödutrymt genom en dörr också ska kunna återvända utan att dörren går i lås.