Start    |    Produkter    |     Nödutrymningsbehör 794

Nödutrymningsbehör 794

Nödutrymningsbehör för eltryckeslås SL620

SAFETRON 794 i blank nickelsäker ytbehandling. SAFETRON 794 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning. SAFETRON 794 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON SL620 och monteras på insidan.

I kombination med enkel funktion
SAFETRON 794 monteras på cylinderpositionen och används tillsammans med SAFETRON SL620 när låset är ställt i enkel funktion, d.v.s. när elektrisk aktivering krävs från bägge sidor om dörren men där krav på nödutrymning föreligger.

Nickelsäker ytbehandling
Ytbehandlingen är nickelsäker och uppfyller kraven för nickelallergi enligt EU-direktiv 94/27/EG.

SS-EN 179:2008
Nödutrymningsbehör är certifierat enligt europastandarden SS-EN 179:2008 och får användas i nödutrymningsvägar tillsammans med SAFETRON SL620.

Återinrymning
Används nödutrymningsbehör 794 tillsammans med eltryckeslås SL621 med omvänd funktion kan återinrymning uppnås genom brandlarmsaktivering som bryter spänningsmatningen till eltryckeslåset som då återgår i mekaniskt öppet läge.

  • Certifierad enligt SS-EN 179:2008
  • Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON SL620
  • Nickelsäker ytbehandling, blank
  • Höger/vänster avser dörrhängning
  • Monteras på cylinderpositionen
  • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
  • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
  • Lämpligt för montage i passersystem
  • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
  • Produkten finns bedömd hos  
 • Benämning

  Ytbehandling

  Art nr

  Dörrhängning

  Nödutrymningsbehör 794, höger Nickelsäker, blank 202144841 Högerhängd dörr
  Nödutrymningsbehör 794, vänster Nickelsäker, blank 202144840 Vänsterhängd dörr
  • Certifierad enligt SS-EN 179:2008
  • Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON SL620
  • Nickelsäker ytbehandling, blank
  • Höger/vänster avser dörrhängning
  • Monteras på cylinderpositionen
  • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
  • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
  • Lämpligt för montage i passersystem
  • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
  • Produkten finns bedömd hos  
 • Benämning

  Ytbehandling

  Art nr

  Nödutrymningsbehör 794, höger Nickelsäker, blank 202144841
  Nödutrymningsbehör 794, vänster Nickelsäker, blank 202144840