Skip to main content

SAFETRON REC

SAFETRON REC

SAFETRON REC är ett reläkort vilket hanterar återinrymning i kombination med SAFETRON SL621 och SAFETRON SL630 när dessa används med nödutrymningsbeslag 794, alternativt med nödbeslag 793 när låset är ställt i split funktion under förutsättning att brandlarmet är aktivt.

Tryckesfunktionen i SL621 och SL630 har omvänd funktion och därigenom aktiveras återinrymning genom nedbrytning av spänningen till dörrmiljön. Nedbrytningen kan ske genom aktiverat brandlarm eller genom aktiverat nödbeslag 793 eller 794 som ansluts till SAFETRON REC.

Återinrymning via nödutrymningsbehör 794

Låsets tryckesaktivering ansluts via SAFETRON REC, nödutrymningsbehörets mikrobrytare ansluts till REC. Vid aktiverat nödutrymningsbeslag växlar det latchande reläet vilket bryter spänningen till låshuset som då försätts i ett mekaniskt påkopplat läge och därmed medger återinrymning. Denna metod ger en lokalt aktiverad återinrymning vid varje enskild dörrmiljö.

Återställning sker genom potentialfri slutning till reläkortet. 

Återinrymning via trycke (Kravställt brandlarm)

En alternativ metod är att använda låsets inbyggda tryckesgivare som aktivering av återinrymning i händelse av aktiverat brandlarm. Återinrymning blir då aktiverat när en person öppnar dörren genom insidans trycke dock endast om brandlarmet också är.

Återställning sker genom potentialfri slutning till reläkortet. 

Inkopplingsexempel

Alla inkopplingsmetoder och inkopplingsexempel finns i inkopplingsanvisningen nedan.

 • Artikelnummer

  202144936

 • Spänning

  12-24VDC

 • Passar

  SL621, SL630

 • Passande kapsling

  Alarmtech JB200

Ladda ned