Emergency exit device 796

 • usage

  Safetron Emergency exit device 796 is recommended to be used in doors with emergency exit requirements. The device is operated by a lever handle allowing immediate escape when pulled down. Emergency exit device 796 is tested to SS-EN 179 and CE marked which is necessary to meet the requirements of the Construction Products Directive. The emergency exit device securely opens both the bolt and the latch with a one-hand-operation.

  Emergency exit device 796 is certified together with motor lock 6200 according to SSF 3522 class 2B

    Certificate SC1199-17EN

  Properties

  • Re-entry is possible
  • Microswitch
  • Suitable for use in access control systems
  • Lämpligt för montage i passersystem
  • Emergency exit device 796 is certified and CE marked according to european standard SS-EN 179:2008
  • Emergency exit device 796 is certified according to SSF 3522 class 2B
  • Available in chrome or matte chrome plate
  • Door thickness: 42-90 mm
  • Back set: 50 mm
  • Round or oval cylinder with Scandinavian shape

  Function

  • Approved for use together with Safetron motorlock 6200
  • Lock will always open when emergency lever is pulled
  • The device can be sealed with seal thread

  Description

  Art nr

  Emergency exit device 796, Right, Chrome 202 144 778
  Emergency exit device 796, Left, Chrome 202 144 779
  Emergency exit device 796, Right, Matte chrome 202 144 xxx
  Emergency exit device 796, Left, Matte chrome 202 144 xxx


  OBS! Right / Left refers to direction of the emergency lever.

    Produktblad 795

  Användningsområde

  Safetron 795 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning. Safetron 795 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med Safetron 6100 och monteras på insidan. Nödutrymningsbehöret öppnar låset med ett handgrepp och ger en säker utrymning.

  Monterat tillsammans med motorlås 6100 uppnås SSF 3522 klass 2B.

  Egenskaper

  • Monteras på insidan
  • Återinrymning är valbar i motorlåsets styrenhet
  • Mikrobrytare
  • Lämpligt för montage i passersystem
  • Nödutrymningsbehör Safetron 795 är certifierat och CE-märkt enligt europastandarden SS-EN 179:2008
  • Monterat tillsammans med 6100 uppfylls SSF 3522 klass 2B
  • Finns i ytbehandlingar krom och mattkrom
  • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
  • Kan användas med rund- och ovalcylindrar

  Funktion

  • Godkänd enhet tillsammans med motorlås Safetron 6100
  • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
  • Utrymningshandtaget kan plomberas med sigiltråd

   

  Benämning

  Art nr

  Nödutrymningsbehör 795, Höger, Krom 202 144 785
  Nödutrymningsbehör 795, Vänster, Krom 202 144 786
  Nödutrymningsbehör 795, Höger, Mattkrom 202 144 xxx
  Nödutrymningsbehör 795, Vänster, Mattkrom 202 144 xxx

  OBS! Höger / Vänster avser handtagets riktning, inte hängning av dörr.