Skip to main content
Kategori
produktkategori
Kategori
produktkategori

Filarkiv

Installationsanvisningar

Dokument

Fil
Beskrivning
Våra leveransvillkor för 2024
Våra garantivillkor för 2024
Underhållsföreskrifter för samtliga av våra produkter
Denna blankett skall alltid bifogas med samtliga retur till oss

Broschyrer

Fil
Beskrivning
2023 års produktkatalog
Översätter modellbeteckningar och fabrikat
Broschyr om elslutbleck, eltryckeslås och motorlås [SV]
Broschyr om våra elslutbleck, eltryckeslås och motorlås. Framtagen i samarbete med dormakaba [NO]
Broschyr om våra elslutbleck [SV]

Certifikat

Certifikat
Standard
Produkt
SS-EN 14846:2008
Elslutbleck ES17, ES19
CE (CPR)
Elslutbleck ES19
SS-EN 14846:2008
Elslutbleck ES22
CE (CPR)
Elslutbleck ES22
SS-EN 14846:2008
Eltryckeslås SL620, SL630
CE (CPR)
Eltryckeslås SL620, SL630
SS-EN 14846:2008
Eltryckeslås SL510, SL520
SS-EN 1811:2011
Nödbeslag 793, 794, 795, 796, 797
SS-EN 179:2008
Nödbeslag 791, 792
SS-EN 179:2008
Nödbeslag 793, 794
SS-EN 179:2008
Nödbeslag 795, 796
SSF 3522
Motorlås 6100, 6200, 6300, 6500, 6600
SS-EN 14846:2008
Motorlås 6100, 6200, 6300, 6500, 6600
CE (CPR)
Motorlås 6200, 6600
SS-EN 14846:2008
Motorlås 5150, 5250, 5328
SSF 3522
Motorlås 5150, 5250, 5328
SSF 3522
Slutbleck 106-1, 106-2, 106-3, 106-4

Måttritningar lås

Måttritningar nödbeslag

Måttritningar slutbleck

Urtagsritningar

CAD filer