MOTORLÅS

Motorlås är det bästa alternativet där det krävs säker låsning. Låsets kolv styrs med en motor via en styrenhet vid såväl upplåsning som låsning. Genom inbyggda sensorer kan man hämta en rad olika signaler från motorlåset, bl.a. om dörren är öppen eller stängd, om regeln är ute eller inne, om olovlig öppning skett etc.

Motorlåset kopplas till Styrenheten som i sin tur ansluts mot ett passagesystem. Låset kan även manövreras manuellt med cylinder, vred eller i vissa fall nödutrymningsbeslag. Dörr utrustad med motorlås utgör en viktig del av ett bra och pålitligt skalskydd.

SAFETRON motorlås finns i tre olika utföranden, rakregel, hakregel och smalprofil. SAFETRON motorlås är certifierade enligt SSF 3522 samt SS-EN 14846 och är därmed godkända för användning i fastigheter med Skyddsklass 1, 2 eller 3.

Certifierad låsprodukt

Att välja motorlås från SAFETRON innebär också att man väljer certifierade låsprodukter enligt gällande Skandinaviskt regelverk.

SAFETRON 6000-serien är certifierade enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 3522 klass 2A, 2B, 3, 4 och 5 samt den europeiska standarden SS-EN 14846 Grade 7. SAFETRON motorlås i 6000-serien är också är en FG-godkjent produkt för den norska marknaden enligt Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.

SAFETRON 6000-serien är efter utförda brytprover godkända som låsning i dörrar med klass RC3 och RC4 enligt SS-EN 1627.

Klassisk och modern kolvplacering

SAFETRON motorlås 6000-serien lanserades 2016 med modellerna SAFETRON 6100, 6200 och 6300. Dessa blev snabbt populära för sitt breda användningsområde gällande säkerhet, nödutrymning och enkelhet i installation.

Dessa tre motorlås har samtliga vad vi enligt branschpraxis kallar ”klassisk kolvplacering”, detta innebär att motorlås SAFETRON 6100, 6200 och 6300 i vissa fall inte passar i moderna ståldörrar som ofta är förberedda med fasta urtag enligt kolvplaceringen ASSA connect.

Denna problematik fick sin lösning i december 2020 då vi lanserade två nya modeller i 6000-serien: SAFETRON 6500 och 6600. Dessa har modern kolvplacering identisk med ASSA connect vilket innebär att dessa två passar i nyproducerade ståldörrar oavsett om det är fasta eller utbytbara slutbleck men med samma fördelar och funktionalitet som sina syskon i 6000-serien.

Motorlås och nödutrymning

SAFETRON motorlås i 6000-serien kan användas som ett traditionellt motorlås, d.v.s. som nattlåsning mot väsentlig funktion men också som ett nödutrymningsmotorlås. Detta innebär att SAFETRON 6000-serien har marknadens bredaste användningsområde där krav på såväl säkerhet som nödutrymning tillgodoses.


Utforska våra motorlås...

SAFETRON 6100/6200
SAFETRON 6100/6200
Motorlås i högsta låsklass (5), används som enda lås i dörren och kan kombineras med nödbeslag
GÅ TILL 6100/6200
SAFETRON 6500/6600
SAFETRON 6500/6600
Motorlås i högsta låsklass (5), används som enda lås i dörren och kan kombineras med nödbeslag
GÅ TILL 6500/6600
SAFETRON 6300
SAFETRON 6300
Motorlås i högsta låsklass (5), i smalprofilutförande
GÅ TILL 6300
SAFETRON 6100/6200
SAFETRON 6100/6200
Motorlås i högsta låsklass (5), används som enda lås i dörren och kan kombineras med nödbeslag
GÅ TILL 6100/6200
SAFETRON 6500/6600
SAFETRON 6500/6600
Motorlås i högsta låsklass (5), används som enda lås i dörren och kan kombineras med nödbeslag
GÅ TILL 6500/6600
SAFETRON 6300
SAFETRON 6300
Motorlås i högsta låsklass (5), i smalprofilutförande
GÅ TILL 6300

FAQ

 • Vad är modern och klassisk kolvplacering?
  Detta syftar till vilken höjdposition som låsets regelkolv samt fallkolv har. Det finns två branschstandarder: klassisk enligt ASSA classic och modern enligt ASSA connect.
 • Vad är SSF 3522?
  För att kunna kalla ett motorlås 'godkänt låsenhet' krävs ett certifikat som visar upp minst låsklass 3 enligt normen SSF 3522. Denna norm pekar man på i kraven för Skyddsklass 1, 2 och 3.
 • Vad är RC-klassning?
  En RC-klassning ställs ut på en specifik dörrmodell efter ett genomfört brytprov där dörren tillsammans med låsbeslagens beskaffenhet fastställs. Nivåerna är RC2, RC3 och RC4 där RC4 ställer de tuffaste kraven på öppningstid
 • Vad är multispänning?
  Detta innebär att låset kan drivas av både 12V och 24V och därmed inte behöver beställas som antingen eller
 • Vad är en hakregel respektive rakregel?
  Hakregel och rakregel syftar till utformningen av motorlåsets låskolv. En hakregel har som namnet indikerar en hake som tillskillnad från rakregeln också låser ihop dörr och karm
 • Kan jag använda motorlås som enda lås i dörren?
  Traditionellt har man avrått från att använda motorlås som enda lås i dörren men SAFETRON 6000-serien har utvecklats och anpassats för användning i högfrekventa dörrar och därmed användas som enda lås i dörren
 • Vad innebär krypterad signal?
  En av kraven för låsklass 3 enligt SSF 3522 är att motorlåsets anslutningskabel innehåller krypterad kommunikation och därmed inte kan manipuleras för att ge öppningssignal till motorlåset