Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lediga tjänster 1

Nedan ser ni vilka tjänster vi just nu söker men vi välkomnar alltid spontanansökningar, skicka in den till jobb@safetron.com


Nyheter

Vi arrangerar teknisk utbildning

19 februari 2024
Häromveckan arrangerade vi en teknisk utbildning för Avarn Security Sverige i Malmö.

Fastighetsmässan Malmö

6 februari 2024
Malmö! Nu är det äntligen dags för mässa igen när Fastighetsmässan Syd går av stapeln nu på onsdag den 7-8 februari.

Siden er nå på norsk!

2 februari 2024
år norske nettside er endelig lansert! Vi har vært lydhøre for våre kunders tilbakemeldinger og derfor er nettsiden raskere og enklere å navigere enn før.
Vi besöker projekten

Prestigefyllt bostadsprojekt i Stockholm

Det är alltid trevligt att besöka projekten där våra produkter används, vi fick möjligheten att följa med till ett i centrala Stockholm.

Sveriges nordligaste badhus

Idag har vi fått besöka miljardprojektet som är Sveriges nordligaste badhus: Midnattssolsbadet i Kiruna. Vår Jonas Hellström har tillsammans med Caverion i Piteå samarbetat under projekteringsprocessen.

Vi besökte Karlatornet

Idag fick vi chansen att besöka Karlatornet, ett av de största byggnadsprojekten i Sverige. Vi är givetvis väldigt stolta över att ha levererat projektets samtliga elektroniska lås.

Motorlås

Motorlås används i kommersiella fastigheter där krav på högt inbrottsskydd föreligger, t.ex. nattetid i fastighetens skalskydd när lokalerna inte är bemannade. Låsets regelkolv styrs via inbyggd motor som därmed låser till och från automatiskt med signal från passer- eller larmsystem. Genom inbyggda sensorer kan en rad olika signaler från motorlåset hämtas, bl.a. om dörren är öppen eller stängd, om regeln är ute eller inne, om olovlig öppning skett.

Motorlåset kopplas till styrenheten som i sin tur ansluts mot ett passagesystem. Låset kan även manövreras manuellt med cylinder, vred eller i vissa fall nödutrymningsbeslag. Dörr utrustad med motorlås utgör en viktig del av ett bra och pålitligt skalskydd.

Skyddsklass

SAFETRON motorlås är certifierade enligt SSF 3522 samt SS-EN 14846 och tillsammans med certifierade RC-klassade säkerhetsdörrar utgör motorlåsen godkänd låsning i fastigheter med kravställning Skyddsklass 1, 2 eller 3.


Certifierad låsprodukt

Att välja motorlås från SAFETRON innebär också att man väljer certifierade låsprodukter enligt gällande skandinaviskt regelverk.

SAFETRON 6000-serien är certifierade enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 3522 klass 2A, 2B, 3, 4 och 5 samt den europeiska standarden SS-EN 14846 Grade 7. SAFETRON motorlås i 6000-serien är också är en FG-godkjent produkt för den norska marknaden enligt Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.

SAFETRON 6000-serien är efter utförda brytprover tillsammans med de största dörrproducenter i Skandinavien godkända som låsning i dörrar med klass RC3 och RC4 enligt SS-EN 1627.


SAFETRON 5 års garanti

Vi är medvetna om branschens utmaningar i nybyggnadsprojekt där krav finns på längre garantitid. 

Vi vill göra denna process så enkel som möjligt för våra kunder och erbjuder därför 5 års garanti som standard på alla våra produkter. 


Frågor och svar

 • Vad är ett motorlås?

  Motorlås används i dörrar med höga krav på inbrottsskydd. Låsets hakregelkolv styrs via en inbyggd motor vid såväl upplåsning som låsning men kan alltid manövreras manuellt via cylinder.

 • Hur fungerar ett motorlås?

  Motorlås har en inbyggd sensor som säger om dörren är öppen eller stängd. Vid stängd dörr låser motorlåset automatiskt ut hakregelkolven såvida det inte föreligger en aktivering från passersystemet.

 • Vad är skyddsklass?

  Skyddsklass beskriver en fastighets totala inbrottsskydd och är en klassning som kravställare lutar sig mot. Dörrmiljöer som har krav på skyddsklass kräver minst ett motorlås i dörrar som ska vara elektroniskt kontrollerade.

 • Vad är SSF 3522?

  För att kunna kalla ett motorlås ’godkänt låsenhet’ krävs ett certifikat som visar upp minst låsklass 3 enligt normen SSF 3522. Denna norm pekar man på i kraven för Skyddsklass 1, 2 och 3.
 • Vad är RC-klassning?

  En RC-klassning ställs ut på en specifik dörrmodell efter ett genomfört brytprov där dörren tillsammans med låsbeslagens beskaffenhet fastställs. Nivåerna är RC2, RC3 och RC4 där RC4 ställer de tuffaste kraven.
 • Är motorlås lämpliga för bostäder?

  Motorlås för kommersiella fastigheter är inte lämpliga för bostäder då dessa alltid låser automatiskt. Ett digitalt motorlås med app-styrning, t.ex. SAFETRON 3600 är anpassat för bostäder.

 • Vad är modern och klassisk kolvplacering?

  Detta syftar till vilken höjdposition som låsets regelkolv samt fallkolv har. Det finns två branschstandarder: klassisk enligt ASSA classic och modern enligt ASSA connect.

 • Vad är multispänning?

  Detta innebär att låset kan drivas av både 12V och 24V och därmed inte behöver beställas som antingen eller.

 • Vad är en hakregel respektive rakregel?

  Hakregel och rakregel syftar till utformningen av motorlåsets låskolv. En hakregel har som namnet indikerar en hake som tillskillnad från rakregeln också låser ihop dörr och karm.
 • Kan jag använda motorlås som enda lås i dörren?

  Traditionellt har man avrått från att använda motorlås som enda lås i dörren men SAFETRON 6000-serien har utvecklats och anpassats för användning i högfrekventa dörrar och därmed användas som enda lås i dörren.
 • Vad innebär krypterad signal?

  En av kraven för låsklass 3 enligt SSF 3522 är att motorlåsets anslutningskabel innehåller krypterad kommunikation och därmed inte kan manipuleras för att ge öppningssignal till motorlåset.