Start    |    Produkter    |     Styrenhet 5000

Styrenhet 5000


Styrenhet 5000 standard fungererar tillsammans med alla motorlås i 5000-serien och uppfyller kraven enligt bl.a. WEE och RoHS. Styrenheten är försedd med dubbla reläutgångar för maximalt signalutbyte. Det finns tre skilda ingångar för aktivering av låset, potentialfri slutning, timer samt strömimpuls. Larmutgång samt sabotagemikrobrytare. Processorn är programmerad så att larmet löser ut vid händelse av kabelbrott, detta för ökad säkerhet.

Dubbla plintrader
Styrenhet 5000 är försedd med dubbla plintrader vilket innebär att både NC/NO stöds på samtliga reläfunktioner.

Enkel installation
Ingen manuell initiering krävs, inkoppling sker snabbt och enkelt.


  • Används tillsammans med motorlås i 5000-serien
  • Reläutgångar:
   Dagblockering
   Nödöppning / tidsstyrning
   Extern dörrmagnetkontakt
   Larm
   Dörr stängd
   Dörr öppen
   Förlarm
   Regel inne
   Regel ute
   Impulssignal
   Öppningsimpuls, potentialfri
   Öppningsimpuls, spänning
   Skyddsjord
  • Sabotagemikrobrytare
  • Kortslutningsskyddad
  • Uppfyller kraven enligt bl.a. WEE och RoHS
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 10-35 VDC / 8-24 VAC
  • Strömförbrukning: 50 mA, max 350 mA vid aktivering av lås
  • Arbetstemperatur -5°C till +40°C
 • Benämning

  Art nr

  Styrenhet 5000 202 144 517
  • Används tillsammans med motorlås i 5000-serien
  • Reläutgångar:
   Dagblockering
   Nödöppning / tidsstyrning
   Extern dörrmagnetkontakt
   Larm
   Dörr stängd
   Dörr öppen
   Förlarm
   Regel inne
   Regel ute
   Impulssignal
   Öppningsimpuls, potentialfri
   Öppningsimpuls, spänning
   Skyddsjord
  • Sabotagemikrobrytare
  • Kortslutningsskyddad
  • Uppfyller kraven enligt bl.a. WEE och RoHS
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 10-35 VDC / 8-24 VAC
  • Strömförbrukning: 50 mA, max 350 mA vid aktivering av lås
  • Arbetstemperatur -5°C till +40°C
 • Benämning
  Art nr
  Styrenhet 5000 202 144 517