Start    |    Produkter    |     Motorlås 6200

Motorlås 6200

Marknadens mest kompletta motorlås, certifierat i låsklass 5

SAFETRON 6200 motorlås är marknadens snabbaste och mest avancerade motorlås. Låset frånreglar under 0.2 sekunder och därför behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. 6200 uppfyller kraven för brandcellsgränser. Tillverkat i Sverige.

Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsning inom handel, kontor och industri samt där det ställs höga till mycket höga krav på säkerhet. Låset är certifierat enligt SS-EN 14846 Grade 7 samt SSF-3522 låsklass 2B, 3, 4 och 5.

Låshuset har en inbyggd navigeringsbar display. Displayen möjliggör justering av konfigurationen samt informationshämtning av bl.a. händelser och installationsdatum.

Långa kabellängder
I kombination med Styrenhet TwoCom erhålls en 128-bitars kryptering för högsta säkerhet. TwoCom tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet med standardkabeln vilket ger nya möjligheter att installera styrenheter i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum.

TwoCom och seriekoppling
Med TwoCom ansluts låshus och styrenhet med endast två ledare. I dessa två ledare leds strömmatning, kommunikation och kryptering parallellt. Detta förenklar installationen. Initiering sker automatiskt.

Möjlighet till seriekoppling av två låshus mot en styrenhet finns. Används funktionen “individuell styrning” av de båda motorlåsen ges endast signaler för dörr stängd samt regel ute.

Nödutrymning
Motorlås 6200 kan användas i nödutrymningsvägar ihop med SAFETRON Nödutrymningsbehör 796 enligt Europastandarden SS-EN 179:2008. Som enhet tillsammans med Nödutrymningsbehör 796 uppnås SSF 3522 klass 2B.

Anslutning utan styrenhet
Motorlås ur SAFETRON 6000-serien kan användas utan styrenhet i analogt utförande, s.k. ML-läge, med begränsat signalutbyte där indikeringar för regel inne eller ute och dörr stängd ges.

ML-läge kräver:
 • Adapterkabel C05, art nr: 202144758
 • Anslutningskabel C02 10m, art nr: 202144628.

Ställverksregel
Som första motorlåset på marknaden kan SAFETRON 6200 nu användas med ställverksregel typ P+T från Söderhamns innovation. Tidigare har elektrisk låsning i ställverk inneburit avkall på inbrottsskyddet för att tillgodose personsäkerheten men med kombinationen ställverksregel och motorlås SAFETRON 6200 får man båda delarna


SAFETRON 6200 med ställverksregel

Som första motorlåset på marknaden kan SAFETRON 6200 nu användas med ställverksregel typ P+T från Söderhamns innovation.

Tidigare har elektrisk låsning i ställverk inneburit avkall på inbrottsskyddet för att tillgodose personsäkerheten men med kombinationen ställverksregel och motorlås SAFETRON 6200 får man båda delarna. SAFETRON 6200 är dessutom godkänd för användning i brandcellsgränser upp till 60 min.

Mikrobrytare P+T finns som tillbehör vilket möjliggör godkänd passagekontroll vid mekanisk utpassering via ställverksregeln. Detta säkerställer att passagesystemet inte indikerar bruten dörr vid mekanisk utpassering. Mikrobrytaren monteras i ställverksregeln där förborrade fästhål finns och ansluts på motorlåskabelns extraledare.

SAFETRON 6200 är certifierat enligt SSF 3522 låsklass 3, 4 och 5 vilket innebär godkänd användning i skyddsklass 1, 2 och 3. Sedan tidigare finns nödutrymningsbehör enligt SS-EN 179 för motorlås 6000-serien, i och med godkännandet att använda ställverksregel P+T utökas användningsområdena ytterligare.

Tillbehör

Mikrobrytare P+T (bild)202144812


  • Dorndjup 50 mm
  • Godkänt för användning i brandcellsgränser upp till 60min
  • Hakregel
  • Fallkolv
  • Uppfyller kraven för brandcellsgränser
  • Frångreglar under 0.2 sekunder
  • Öppningsbart med nyckel/vred (90 graders vridning)
  • Nödutrymning ihop med Nödutrymningsbehör 796
  • Automatisk initiering
  • TwoCom BUS teknik
  • Händelselogg
  • Seriekoppling, upp till två motorlås mot en styrenhet (TwoCom Lite)
  • Kan användas i ML-läge utan styrenhet (analog anslutning)
  • Motorlås 6200 uppfyller fordringar motsvarande SS-EN 14846 grade 7 samt SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 10-48VDC, 8-35VAC
  • Strömförbrukning:

   Motorlås 6200
   12VDC: Vila: 20mA / Max: 200mA
   24VDC: Vila 10mA / Max: 100mA

   Motorlås 6200 + Styrenhet TC
   12VDC: Vila: 120mA / Max: 300mA
   24VDC: Vila 60mA / Max: 150mA

  • Arbetstemperatur -30°C till +70°C
  • Passar skandinaviska oval- och rundcylindrar
 • Benämning

  Art nr

  Motorlås 6200 satsförpackning

  Motorlås 6200 satsförpackning
  art nr: 202144712
  ARTIKEL ANTAL
  Motorlås 6200 1st
  Styrenhet TwoCom LITE 1st
  Anslutningskabel C04 10m 1st
  Slutbleck 106-2 1st
  Karmöverföring CT81 (545mm) 1st

  202144712
  Motorlås 6200 202144704
  • Benämning Art nr Måttritning
   Slutbleck 106-1, 12,5 mm, inkl. magnet 202144753 Måttritning
   Slutbleck 106-2, 15,5 mm, inkl. magnet 202144754 Måttritning
   Slutbleck 106-3, 19,0 mm, inkl. magnet 202144755 Måttritning
   Slutbleck 106-4, 20,5 mm, inkl. magnet 202144756 Måttritning
   Slutbleck 106-5, smalprofil, inkl. magnet 202144757 Måttritning
   Slutbleck 106-6, SAPA 2086, inkl. magnet 202144807 Måttritning
  • Benämning Art nr
   Kabelöverföring CT81 202144719
   Anslutningskabel C04, 10m 202144710
   Anslutningskabel C04, 100m 202144752
   Adapterkabel C05 (ML-läge) 202144758
   Anslutningskabel C02, 10m (ML-läge) 202144628
   Infälld magnet (12mm) för montage i karm 202144596
   Justerbar magnet för slutbleck 100551
   Värmetejp 2W (12VAC / 24VDC) 202144735
   Benämning
   Anslutningskabel C04, 10m
   Art nr: 202144710
   Anslutningskabel C04, 100m
   Art nr: 202144752
   Adapterkabel C05 (ML-läge)
   Art nr: 202144758
   Anslutningskabel C02, 10m (ML)
   Art nr: 202144628
   Infälld magnet (12mm) för karm
   Art nr: 202144596
   Justerbar magnet för slutbleck
   Art nr: 100 551
   Värmetejp 2W (12VAC / 24VDC)
   Art nr: 202144735

   Safetron Värmetejp 2W

   Egenskaper

   • 12VAC eller 24VDC
   • Självreglerande effekt
   • Självhäftande tejp
   • Förberedd för användning ihop med motorlås 6000
   • Strömsnål
   • Effekt: 2W

   Safetron Infälld magnet 12mm

   Anslutningskabel C02, 10 meter

   Adapterkabel C05 (ML-läge)

   Anslutningskabel C04, 100 meter

   Anslutningskabel C04, 10 meter

   Kabelöverföring CT81

   SAFETRON CT81 är en infälld karmöverföring i förkromat stål avsedd för skyddad kabelövergång mellan dörr och karm.

   Egenskaper

   • Max kabeldiameter: Ø 7,5 mm
   • Rundande hörn
   • Kan användas i alla dörrar upp till 180° öppningsvinkel
   • Längd: 545 mm
   • Bredd: 24 mm

   Justerbar magnet för slutbleck

   Justerbar magnet för slutbleck

  • TWOCOM LITE

   TwoCom innebär en helt ny och unik två-trådsteknik där kryptering, signalutbyte samt strömmatning sker i endast två parter. Unikt framtaget av SAFETRON. Styrenhet TwoCom LITE fungerar tillsammans med motorlås i 6000-serien.

   Display
   TwoCom LITE är försedd med en navigeringsbar display där konfiguration, adressering samt informationshämtning sker. Installationen blir lättöverskådlig och värdefull tid sparas. Styrenheten är försedd med reläutgångar av SSR typ för kolvläge, dörrstatus och larm. Reläutgångarna är individuellt ställbara mellan NO eller NC funktion.

   Långa kabellängder
   Tillsammans med motorlås ur 6000 serien ger TwoCom LITE en 128-bitars kryptering för högsta säkerhet. TwoCom tekniken tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet med standardkabeln. Detta öppnar för nya möjligheter att installera styrenheter i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum.

   Två motorlås - en styrenhet
   Möjlighet till seriekoppling av två låshus mot TwoCom LITE finns. Valbara funktioner i detta läge är: induviduell-, synkroniserad- samt slusstyrning. Vid användning av “individuell styrning” av de båda motorlåsen ges endast signaler för dörr stängd samt regel ute. Vid behov av fullständig låsstatus skall TwoCom reläkort användas.

   Egenskaper

   Motorlås ur Safetron 6000 serien har två anslutningsmöjligheter; tillsammans med styrenhet TwoCom eller analogt. I Analogt utförande används låset utan styrenhet med begränsat signalutbyte, endast indikeringar för regel inne/ute och dörr stängd.
   • TwoCom BUS teknik
   • Två-trådsteknik: krypterad kommunikation, signalutbyte samt strömmatning i endast två parter.
   • Aktivering: potentialfri
   • Extern dörrmagnetkontakt
   • Reläutgångar: Larm, dörrstatus, kolv inne/ute
   • Sabotageswitch
   • Relä av SSR typ för låg strömförbrukning
   • Varje reläutgång kan ställas individuellt NO eller NC i display
   • Lysdiod på varje enskild reläutgång för indikering av aktivering
   • Ställbar öppettid 1 till 30 sekunder
   • Automatisk initiering av enheter
   • Händelselogg (upp till 4000 händelser för såväl styrenhet som motorlås)
   • Felkodshantering via display
   • Klarar långa kabellängder, upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet
   • Låg strömförbrukning (>1W vid standby)
   • Seriekoppling, upp till två motorlås mot TwoCom LITE
   • Ihop med motorlås ur 6000 serien uppfylls SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5

   Tekniska data

   • 10-48VDC, 8-35VAC
   • Strömförbrukning: 30 mA @ 24VDC
   • Arbetstemperatur -5°C till +40°C
   • SSR reläer, enpoligt växlande 48VDC 100mA eller max 0.3W

   Benämning

   Art nr

   TwoCom LITE styrenhet 202144709
  • Dorndjup 50 mm
  • Godkänt för användning i brandcellsgränser upp till 60min
  • Hakregel
  • Fallkolv
  • Uppfyller kraven för brandcellsgränser
  • Frångreglar under 0.2 sekunder
  • Öppningsbart med nyckel/vred (90 graders vridning)
  • Nödutrymning ihop med Nödutrymningsbehör 796
  • Automatisk initiering
  • TwoCom BUS teknik
  • Händelselogg
  • Seriekoppling, upp till två motorlås mot en styrenhet (TwoCom Lite)
  • Kan användas i ML-läge utan styrenhet (analog anslutning)
  • Motorlås 6200 uppfyller fordringar motsvarande SS-EN 14846 grade 7 samt SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 10-48VDC, 8-35VAC
  • Strömförbrukning:

   Motorlås 6200
   12VDC: Vila: 20mA / Max: 200mA
   24VDC: Vila 10mA / Max: 100mA

   Motorlås 6200 + Styrenhet TC
   12VDC: Vila: 120mA / Max: 300mA
   24VDC: Vila 60mA / Max: 150mA

  • Arbetstemperatur -30°C till +70°C
  • Passar skandinaviska oval- och rundcylindrar
 • Benämning

  Art nr

  Motorlås 6200 satsförpackning

  Motorlås 6200 satsförpackning
  art nr: 202144712
  ARTIKEL ANTAL
  Motorlås 6200 1st
  Styrenhet TwoCom LITE 1st
  Anslutningskabel C04 10m 1st
  Slutbleck 106-2 1st
  Karmöverföring CT81 (545mm) 1st

  202144712
  Motorlås 6200 202144704
  • Benämning Art nr Måttritning
   Slutbleck 106-1, 12,5 mm, inkl. magnet 202144753 Måttritning
   Slutbleck 106-2, 15,5 mm, inkl. magnet 202144754 Måttritning
   Slutbleck 106-3, 19,0 mm, inkl. magnet 202144755 Måttritning
   Slutbleck 106-4, 20,5 mm, inkl. magnet 202144756 Måttritning
   Slutbleck 106-5, smalprofil, inkl. magnet 202144757 Måttritning
   Slutbleck 106-6, SAPA 2086, inkl. magnet 202144807 Måttritning
  • Benämning Art nr
   Kabelöverföring CT81 202144719
   Anslutningskabel C04, 10m 202144710
   Anslutningskabel C04, 100m 202144752
   Adapterkabel C05 (ML-läge) 202144758
   Anslutningskabel C02, 10m (ML-läge) 202144628
   Infälld magnet (12mm) för montage i karm 202144596
   Justerbar magnet för slutbleck 100551
   Värmetejp 2W (12VAC / 24VDC) 202144735
   Benämning
   Anslutningskabel C04, 10m
   Art nr: 202144710
   Anslutningskabel C04, 100m
   Art nr: 202144752
   Adapterkabel C05 (ML-läge)
   Art nr: 202144758
   Anslutningskabel C02, 10m (ML)
   Art nr: 202144628
   Infälld magnet (12mm) för karm
   Art nr: 202144596
   Justerbar magnet för slutbleck
   Art nr: 100 551
   Värmetejp 2W (12VAC / 24VDC)
   Art nr: 202144735

   Safetron Värmetejp 2W

   Egenskaper

   • 12VAC eller 24VDC
   • Självreglerande effekt
   • Självhäftande tejp
   • Förberedd för användning ihop med motorlås 6000
   • Strömsnål
   • Effekt: 2W

   Safetron Infälld magnet 12mm

   Anslutningskabel C02, 10 meter

   Adapterkabel C05 (ML-läge)

   Anslutningskabel C04, 100 meter

   Anslutningskabel C04, 10 meter

   Kabelöverföring CT81

   SAFETRON CT81 är en infälld karmöverföring i förkromat stål avsedd för skyddad kabelövergång mellan dörr och karm.

   Egenskaper

   • Max kabeldiameter: Ø 7,5 mm
   • Rundande hörn
   • Kan användas i alla dörrar upp till 180° öppningsvinkel
   • Längd: 545 mm
   • Bredd: 24 mm

   Justerbar magnet för slutbleck

   Justerbar magnet för slutbleck

  • TWOCOM LITE

   TwoCom innebär en helt ny och unik två-trådsteknik där kryptering, signalutbyte samt strömmatning sker i endast två parter. Unikt framtaget av SAFETRON. Styrenhet TwoCom LITE fungerar tillsammans med motorlås i 6000-serien.

   Display
   TwoCom LITE är försedd med en navigeringsbar display där konfiguration, adressering samt informationshämtning sker. Installationen blir lättöverskådlig och värdefull tid sparas. Styrenheten är försedd med reläutgångar av SSR typ för kolvläge, dörrstatus och larm. Reläutgångarna är individuellt ställbara mellan NO eller NC funktion.

   Långa kabellängder
   Tillsammans med motorlås ur 6000 serien ger TwoCom LITE en 128-bitars kryptering för högsta säkerhet. TwoCom tekniken tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet med standardkabeln. Detta öppnar för nya möjligheter att installera styrenheter i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum.

   Två motorlås - en styrenhet
   Möjlighet till seriekoppling av två låshus mot TwoCom LITE finns. Valbara funktioner i detta läge är: induviduell-, synkroniserad- samt slusstyrning. Vid användning av “individuell styrning” av de båda motorlåsen ges endast signaler för dörr stängd samt regel ute. Vid behov av fullständig låsstatus skall TwoCom reläkort användas.

   Egenskaper

   Motorlås ur Safetron 6000 serien har två anslutningsmöjligheter; tillsammans med styrenhet TwoCom eller analogt. I Analogt utförande används låset utan styrenhet med begränsat signalutbyte, endast indikeringar för regel inne/ute och dörr stängd.
   • TwoCom BUS teknik
   • Två-trådsteknik: krypterad kommunikation, signalutbyte samt strömmatning i endast två parter.
   • Aktivering: potentialfri
   • Extern dörrmagnetkontakt
   • Reläutgångar: Larm, dörrstatus, kolv inne/ute
   • Sabotageswitch
   • Relä av SSR typ för låg strömförbrukning
   • Varje reläutgång kan ställas individuellt NO eller NC i display
   • Lysdiod på varje enskild reläutgång för indikering av aktivering
   • Ställbar öppettid 1 till 30 sekunder
   • Automatisk initiering av enheter
   • Händelselogg (upp till 4000 händelser för såväl styrenhet som motorlås)
   • Felkodshantering via display
   • Klarar långa kabellängder, upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet
   • Låg strömförbrukning (>1W vid standby)
   • Seriekoppling, upp till två motorlås mot TwoCom LITE
   • Ihop med motorlås ur 6000 serien uppfylls SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5

   Tekniska data

   • 10-48VDC, 8-35VAC
   • Strömförbrukning: 30 mA @ 24VDC
   • Arbetstemperatur -5°C till +40°C
   • SSR reläer, enpoligt växlande 48VDC 100mA eller max 0.3W

   Benämning

   Art nr

   TwoCom LITE styrenhet 202144709