Start    |    Produkter    |     Motorlås 6300

Motorlås 6300

Marknadens snabbaste motorlås med dorndjup 35mm, certifierat i låsklass 5

SAFETRON 6300 motorlås i smalprofilutförande är marknadens snabbaste och mest avancerade motorlås. Låset frånreglar under 0.2 sekunder och därför behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. 6300 är anpassad att fungera ihop med dörrautomatiker. Tillverkat i Sverige.

Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsning inom handel, kontor och industri samt där det ställs höga till mycket höga krav på säkerhet. Låset är certifierat enligt SS-EN 14846 Grade 7 samt SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5.

Låshuset har en inbyggd navigeringsbar display. Displayen möjliggör justering av konfigurationen samt informationshämtning av bl.a. händelser och installationsdatum.

Långa kabellängder
I kombination med Styrenhet TwoCom erhålls en 128-bitars kryptering för högsta säkerhet. TwoCom tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet med standardkabeln vilket ger nya möjligheter att installera styrenheter i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum.

TwoCom och seriekoppling
Med TwoCom ansluts låshus och styrenhet med endast två ledare. I dessa två ledare leds strömmatning, kommunikation och kryptering parallellt. Detta förenklar installationen. Initiering sker automatiskt.

Möjlighet till seriekoppling av två låshus mot en styrenhet finns. Används funktionen “individuell styrning” av de båda motorlåsen ges endast signaler för dörr stängd samt regel ute.