Start    |    Produkter    |     Styrenhet TC LITE

Styrenhet TC LITE


TwoCom innebär en helt ny och unik två-trådsteknik där kryptering, signalutbyte samt strömmatning sker i endast två parter. Unikt framtaget av Safetron. Styrenhet TwoCom LITE fungerar tillsammans med motorlås i 6000-serien.

Display
TwoCom LITE är försedd med en navigeringsbar display där konfiguration, adressering samt informationshämtning sker. Installationen blir lättöverskådlig och värdefull tid sparas. Styrenheten är försedd med reläutgångar av SSR typ för kolvläge, dörrstatus och larm. Reläutgångarna är individuellt ställbara mellan NO eller NC funktion.

Långa kabellängder
Tillsammans med motorlås ur 6000 serien ger TwoCom LITE en 128-bitars kryptering för högsta säkerhet. TwoCom tekniken tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet med standardkabeln. Detta öppnar för nya möjligheter att installera styrenheter i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum.

Två motorlås - en styrenhet
Möjlighet till seriekoppling av två låshus mot TwoCom LITE finns. Valbara funktioner i detta läge är: induviduell-, synkroniserad- samt slusstyrning. Vid användning av “individuell styrning” av de båda motorlåsen ges endast signaler för dörr stängd samt regel ute. Vid behov av fullständig låsstatus skall TwoCom reläkort användas.


  • TwoCom BUS teknik
  • Två-trådsteknik: krypterad kommunikation, signalutbyte samt strömmatning i endast två parter.
  • Aktivering: potentialfri
  • Extern dörrmagnetkontakt
  • Reläutgångar: Larm, dörrstatus, kolv inne/ute
  • Sabotageswitch
  • Relä av SSR typ för låg strömförbrukning
  • Varje reläutgång kan ställas individuellt NO eller NC i display
  • Lysdiod på varje enskild reläutgång för indikering av aktivering
  • Ställbar öppettid 1 till 30 sekunder
  • Automatisk initiering av enheter
  • Händelselogg (upp till 4000 händelser för såväl styrenhet som motorlås)
  • Felkodshantering via display
  • Klarar långa kabellängder, upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet
  • Låg strömförbrukning (>1W vid standby)
  • Seriekoppling, upp till två motorlås mot TwoCom LITE
  • Ihop med motorlås ur 6000 serien uppfylls SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 10-48VDC, 8-35VAC
  • Strömförbrukning: 30 mA @ 24VDC
  • Arbetstemperatur -5°C till +40°C
  • SSR reläer, enpoligt växlande 48VDC 100mA eller max 0.3W
 • Benämning

  Art nr

  Styrenhet TwoCom LITE 202 144 709
  • TwoCom BUS teknik
  • Två-trådsteknik: krypterad kommunikation, signalutbyte samt strömmatning i endast två parter.
  • Aktivering: potentialfri
  • Extern dörrmagnetkontakt
  • Reläutgångar: Larm, dörrstatus, kolv inne/ute
  • Sabotageswitch
  • Relä av SSR typ för låg strömförbrukning
  • Varje reläutgång kan ställas individuellt NO eller NC i display
  • Lysdiod på varje enskild reläutgång för indikering av aktivering
  • Ställbar öppettid 1 till 30 sekunder
  • Automatisk initiering av enheter
  • Händelselogg (upp till 4000 händelser för såväl styrenhet som motorlås)
  • Felkodshantering via display
  • Klarar långa kabellängder, upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet
  • Låg strömförbrukning (>1W vid standby)
  • Seriekoppling, upp till två motorlås mot TwoCom LITE
  • Ihop med motorlås ur 6000 serien uppfylls SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 10-48VDC, 8-35VAC
  • Strömförbrukning: 30 mA @ 24VDC
  • Arbetstemperatur -5°C till +40°C
  • SSR reläer, enpoligt växlande 48VDC 100mA eller max 0.3W
 • Benämning
  Art nr
  Styrenhet TwoCom LITE 202 144 709