Skip to main content

SAFETRON 797

 • Nödutrymningsbehör 797
 • Nödutrymningsbehör 797

Certifierat nödutrymningsbeslag för motorlås 6600

 • Nödutrymningsbehör 797
 • Nödutrymningsbehör 797

Tre ytbehandlingar

Nödbeslag i SAFETRON 700-serien finns i tre ytbehandlingar. Dessa är framtagna för att matcha och kunna kombineras med dörrbeslag i motsvarande ytbehandling från t.ex. ASSA ABLOY och dormakaba.

SAFETRON nödutrymningsbehör i 700-serien erbjuds i dessa ytbehandlingar:

 • Krom
 • Mattkrom
 • Mattsvart

SAFETRON 797

Certifierat nödutrymningsbeslag för motorlås 6600

SAFETRON 797 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning.

Nödbeslaget är avsett för dörrmiljöer med kravställning låsklass 2B. Nödutrymningsbehöret ersätter det traditionella trycket och får användas vid varje utpassage. Blindbricka monteras på insidan och traditionellt trycke på utsidan. Därmed ger kombinationen split funktion från insidan utan behov av separat öppnaknapp samtidigt som såväl säkerhets- som nödutrymningskraven tillgodoses.

SAFETRON 797 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON 6600 och monteras på insidan. Nödutrymningsbehöret öppnar låset med ett handgrepp och ger en säker utrymning.

SSF 3522 klass 2B

Monterat tillsammans med motorlås SAFETRON 6600 uppnås SSF 3522 klass 2B vilket innebär godkänd låsenhet klass 3 utsida tillsammans med godkänd nödutrymning enligt SS-EN 179 från insidan.

Certifierad nickelsäker

Nödbeslag i SAFETRON 700-serien är certifierade nickelsäkra enligt SS-EN 1811:2011 och uppfyller därmed EUs nickeldirektiv 94/27/EG. Certifikatet omfattar samtliga ytbehandlingar.

 • Certifierad SS-EN 179:2008

 • Nickelsäker

 • Bedömd hos Byggvarubedömningen

 • 5 års garanti

Beställ hos någon av våra distributörer

Kundkonto krävs hos samtliga distributörer.
  • Certifierad enligt SS-EN 179:2008
  • Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON 6600
  • För höger eller vänsterhängda dörrar
  • Ytbehandlingar: Krom, Mattkrom eller Mattsvart
  • Monteras med trycke utsida och blindbricka insida
  • Inbyggd mikrobrytare
  • Certifierad nickelsäker enligt EUs nickeldirektiv 94/27/EG
  • Monteras på cylinderpositionen
  • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
  • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
  • Lämpligt för montage i passersystem
  • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
  • Produkten finns bedömd hos Byggvarubedömning
 • Art nr E-nummer Benämning Ytbehandling
  202145105 SAFETRON 797 H Kr Krom
  202145106 SAFETRON 797 V Kr Krom
  202145107 SAFETRON 797 H Mkr Mattkrom
  202145108 SAFETRON 797 V Mkr Mattkrom
  202145109 SAFETRON 797 H Msv Mattsvart
  202145110 SAFETRON 797 V Msv Mattsvart