Start    |    Produkter    |     Nödutrymningsbehör 793

SAFETRON 793

Certifierat nödutrymningsbeslag för eltryckeslås SL620 och SL630

SAFETRON 793 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning. SAFETRON 793 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON SL620 eller SL630 och monteras på insidan. Nödutrymningsbehöret öppnar låset med ett handgrepp och ger en säker utrymning. SAFETRON 793 är vändbar och behöver därför inte beställas som höger eller vänster.

Split funktion

SAFETRON 793 monteras på tryckespositionen och används tillsammans med SL620 eller SL630 när låset är ställt i split funktion vilket innebär att insidans trycke alltid är mekaniskt påkopplat.

Nickelsäker ytbehandling

Välj mellan krom eller nickelsäker ythandling som uppfyller kraven för nickelallergi enligt EU-direktiv 94/27/EG.

Återinrymning

Används nödutrymningsbehör 793 tillsammans med eltryckeslås SL621 med omvänd funktion kan återinrymning uppnås genom brandlarmsaktivering som bryter spänningsmatningen till eltryckeslåset som då återgår i mekaniskt öppet läge från utsidan. SAFETRON SL630 har alltid omvänd funktion på tryckesaktiveringen och därför är alltid återinrymning möjlig med detta lås.

SS-EN 179:2008

Nödutrymningsbehör 793 är certifierad enligt europastandarden SS-EN 179:2008.
Benämning Ytbehandling Art nr
SAFETRON 793 KR Krom 2021448913
SAFETRON 793 NS Nickelsäker, blank 202144777

Läs mer

 •   SAFETRON SL620
 •   SAFETRON SL630
   • Certifierad enligt SS-EN 179:2008
   • Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON SL620 eller SL630
   • Vändbar höger/vänster
   • Ytbehandlingar: krom eller nickelsäker
   • Monteras på tryckespositionen
   • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
   • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
   • Lämpligt för montage i passersystem
   • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
   • Produkten finns bedömd hos  
  • Benämning Ytbehandling Art nr
   SAFETRON 793 KR Krom 202144913
   SAFETRON 793 NS Nickelsäker, blank 202144777
   • Certifierad enligt SS-EN 179:2008
   • Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON SL620 eller SL630
   • Vändbar höger/vänster
   • Ytbehandlingar: krom eller nickelsäker
   • Monteras på tryckespositionen
   • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
   • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
   • Lämpligt för montage i passersystem
   • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
   • Produkten finns bedömd hos  
  • Benämning Ytbehandling Art nr
   SAFETRON 793 KR Krom 202144913
   SAFETRON 793 NS Nickelsäker, blank 202144777