Start    |    Produkter    |     Nödutrymningsbehör 793

Nödutrymningsbehör 793

Nödutrymningsbehör för eltryckeslås SL620 och SL630

SAFETRON 793 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning. SAFETRON 793 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON SL620 eller SL630 och monteras på insidan. Nödutrymningsbehöret öppnar låset med ett handgrepp och ger en säker utrymning. SAFETRON 793 är vändbar och behöver därför inte beställas som höger eller vänster.

SAFETRON 793 monteras på tryckespositionen och används tillsammans med SL620/SL630 när låset är ställt i splitfunktion.

Nickelsäker ytbehandling
Välj mellan krom eller nickelsäker ythandling som uppfyller kraven för nickelallergi enligt EU-direktiv 94/27/EG.

SS-EN 179:2008
Nödutrymningsbehör 793 är certifierat enligt europastandarden SS-EN 179:2008 och får användas i nödutrymningsvägar tillsammans med SAFETRON SL620 eller SAFETRON SL630.

Återinrymning
Används nödutrymningsbehör 793 tillsammans med eltryckeslås SL621 med omvänd funktion kan återinrymning uppnås genom brandlarmsaktivering som bryter spänningsmatningen till eltryckeslåset som då återgår i mekaniskt öppet läge från utsidan. SAFETRON SL630 har alltid omvänd funktion på tryckesaktiveringen och därför är alltid återinrymning möjlig med detta lås.

  • Certifierad enligt SS-EN 179:2008
  • Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON SL620
  • Nickelsäker ytbehandling, blank
  • Höger/vänster avser dörrhängning
  • Monteras på tryckespositionen
  • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
  • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
  • Lämpligt för montage i passersystem
  • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
  • Produkten finns bedömd hos  
 • Benämning

  Ytbehandling

  Art nr

  Nödutrymningsbehör 793 NS Nickelsäker, blank 202144777
  Nödutrymningsbehör 793 KR Krom 202144913
  • Certifierad enligt SS-EN 179:2008
  • Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON SL620
  • Nickelsäker ytbehandling, blank
  • Höger/vänster avser dörrhängning
  • Monteras på tryckespositionen
  • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
  • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
  • Lämpligt för montage i passersystem
  • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
  • Produkten finns bedömd hos  
 • Benämning

  Ytbehandling

  Art nr

  Nödutrymningsbehör 793 NS Nickelsäker, blank 202144777
  Nödutrymningsbehör 793 KR Krom 202144913