Start    |    Produkter    |     Nödutrymningsbehör 794

SAFETRON 794

Certifierat nödutrymningsbeslag för eltryckeslås SL620 och SL630

SAFETRON 794 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning. SAFETRON 794 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON SL620 eller SL630 och monteras på insidan.

I kombination med enkel funktion

SAFETRON 794 monteras på cylinderpositionen och används tillsammans med SAFETRON SL620 och SL630 när låset är ställt i enkel funktion, d.v.s. när elektrisk aktivering krävs från bägge sidor om dörren, t.ex. vid krav på dubbla kortläsare men där krav på nödutrymning föreligger.

Nickelsäker ytbehandling

Välj mellan krom eller nickelsäker ythandling som uppfyller kraven för nickelallergi enligt EU-direktiv 94/27/EG.

Återinrymning

I kombination med SAFETRON SL621 eller SL630 tillgodoses kraven för såväl nödutrymning som återinrymning. Låsets tryckesfunktion har omvänd funktion och därigenom aktiveras återinrymning genom nedbrytning av spänningen till dörrmiljön.

Nedbrytningen kan ske genom aktiverat brandlarm eller genom aktiverat nödbeslag 794 i kombination med reläkortet SAFETRON REC (Re-entry card).

Mikrobrytare

SAFETRON 794 har inbyggd mikrobrytare som kan användas som larm eller lokal aktivering av återinrymning.

SS-EN 179:2008

Nödutrymningsbehör 794 är certifierad enligt europastandarden SS-EN 179:2008.
Benämning Ytbehandling Art nr
SAFETRON 794 H KR Krom 202144899
SAFETRON 794 V KR Krom 202144900
SAFETRON 794 H NS Nickelsäker 202144840
SAFETRON 794 V NS Nickelsäker 202144841

Läs mer

 •   SAFETRON SL620
 •   SAFETRON SL630
   • Certifierad enligt SS-EN 179:2008
   • Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON SL620 och SL630
   • Ytbehandlingar: krom eller nickelsäker
   • Inbyggd mikrobrytare
   • Återinrymning möjlig via SAFETRON REC
   • Höger/vänster avser dörrhängning
   • Monteras på cylinderpositionen
   • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
   • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
   • Lämpligt för montage i passersystem
   • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
   • Produkten finns bedömd hos  
  • Benämning Ytbehandling Art nr
   SAFETRON 794 H KR Krom 202144899
   SAFETRON 794 V KR Krom 202144900
   SAFETRON 794 H NS Nickelsäker 202144840
   SAFETRON 794 V NS Nickelsäker 202144841