Start    |    Produkter    |     Nödutrymningsbehör 794

SAFETRON 794

Certifierat nödutrymningsbeslag för eltryckeslås SL620 och SL630

SAFETRON 794 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning. SAFETRON 794 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON SL620 eller SL630 och monteras på insidan.

I kombination med enkel funktion

SAFETRON 794 monteras på cylinderpositionen och används tillsammans med SAFETRON SL620 och SL630 när låset är ställt i enkel funktion, d.v.s. när elektrisk aktivering krävs från bägge sidor om dörren, t.ex. vid krav på dubbla kortläsare men där krav på nödutrymning föreligger.

Certifierad nickelsäker

Nödbeslag i SAFETRON 700-serien är certifierade nickelsäkra enligt SS-EN 1811:2011 och uppfyller därmed EUs nickeldirektiv 94/27/EG. Certifikatet omfattar samtliga ytbehandlingar.

Återinrymning

I kombination med SAFETRON SL621 eller SL630 tillgodoses kraven för såväl nödutrymning som återinrymning. Låsets tryckesfunktion har omvänd funktion och därigenom aktiveras återinrymning genom nedbrytning av spänningen till dörrmiljön.

Nedbrytningen kan ske genom aktiverat brandlarm eller genom aktiverat nödbeslag 794 i kombination med reläkortet SAFETRON REC (Re-entry card).

Mikrobrytare

SAFETRON 794 har inbyggd mikrobrytare som kan användas som larm eller lokal aktivering av återinrymning.

SS-EN 179:2008

Nödutrymningsbehör 794 är certifierad enligt europastandarden SS-EN 179:2008.

794-2 för dubbelsidig nödutrymning

I vissa fastighetsprojekt förekommer dörrmiljöer där krav på dubbelsidig nödutrymning där båda sidor av dörren ska förses med nödutrymningsbehör. Välj då 794-2 som levereras med dubbla handtag, ett för varje sida av dörren. Båda handtagen har inbyggd mikrobrytare för larmsignal. Återinrymning medges alltid.

Välj mellan tre ytbehandlingar

Nödbeslag i SAFETRON 700-serien finns i tre ytbehandlingar: krom, mattkrom och mattsvart. Dessa är framtagna för att matcha och kunna kombineras med dörrbeslag i motsvarande ytbehandling från t.ex. ASSA ABLOY och dormakaba.

Krom

Krom

Mattkrom

Mattkrom

Mattsvart

MattsvartBenämning Ytbehandling Nickelsäker Art nr
SAFETRON 794 H Kr Krom Ja 202144899
SAFETRON 794 V Kr Krom Ja 202144900
SAFETRON 794 H Mkr Mattkrom Ja 202144995
SAFETRON 794 V Mkr Mattkrom Ja 202144996
SAFETRON 794 H Msv Mattsvart Ja 202144997
SAFETRON 794 V Msv Mattsvart Ja 202144998
SAFETRON 794-2 Krom Ja 202144991

Läs mer

 •   SAFETRON SL620
 •   SAFETRON SL630
   • Certifierad enligt SS-EN 179:2008
   • Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON SL620 och SL630
   • Ytbehandlingar: Krom eller Mattkrom
   • Certifierad nickelsäker enligt EUs nickeldirektiv 94/27/EG
   • Inbyggd mikrobrytare
   • Återinrymning möjlig via SAFETRON REC
   • Höger/vänster avser dörrhängning
   • Monteras på cylinderpositionen
   • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
   • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
   • Lämpligt för montage i passersystem
   • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
   • Produkten finns bedömd hos  
  • Benämning Ytbehandling Nickelsäker Art nr
   SAFETRON 794 H Kr Krom Ja 202144899
   SAFETRON 794 V Kr Krom Ja 202144900
   SAFETRON 794 H Mkr Mattkrom Ja 202144995
   SAFETRON 794 V Mkr Mattkrom Ja 202144996
   SAFETRON 794 H Msv Mattsvart Ja 202144997
   SAFETRON 794 V Msv Mattsvart Ja 202144998
   SAFETRON 794-2 Krom Ja 202144991