Start    |    Produkter    |     Nödutrymningsbehör 794

Nödutrymningsbehör 794

Nödutrymningsbehör för eltryckeslås SL620 och SL630

SAFETRON 794 i blank nickelsäker ytbehandling. SAFETRON 794 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning. SAFETRON 794 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON SL620 eller SL630 och monteras på insidan.

I kombination med enkel funktion
SAFETRON 794 monteras på cylinderpositionen och används tillsammans med SAFETRON SL620 och SL630 när låset är ställt i enkel funktion, d.v.s. när elektrisk aktivering krävs från bägge sidor om dörren men där krav på nödutrymning föreligger.

Nickelsäker ytbehandling
Ytbehandlingen är nickelsäker och uppfyller kraven för nickelallergi enligt EU-direktiv 94/27/EG.

SS-EN 179:2008
Nödutrymningsbehör är certifierat enligt europastandarden SS-EN 179:2008 och får användas i nödutrymningsvägar tillsammans med SAFETRON SL620 eller SL630.

Återinrymning
Används nödutrymningsbehör 794 tillsammans med eltryckeslås SL621 med omvänd funktion kan återinrymning uppnås genom brandlarmsaktivering som bryter spänningsmatningen till eltryckeslåset som då återgår i mekaniskt öppet läge. SAFETRON SL630 har alltid omvänd funktion på tryckesaktiveringen och därför är alltid återinrymning möjlig med detta lås.

  • Certifierad enligt SS-EN 179:2008
  • Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON SL620
  • Nickelsäker ytbehandling, blank
  • Höger/vänster avser dörrhängning
  • Monteras på cylinderpositionen
  • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
  • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
  • Lämpligt för montage i passersystem
  • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
  • Produkten finns bedömd hos  
 • Benämning

  Ytbehandling

  Art nr

  Dörrhängning

  Nödutrymningsbehör 794, höger Nickelsäker, blank 202144840 Högerhängd dörr
  Nödutrymningsbehör 794, vänster Nickelsäker, blank 202144841 Vänsterhängd dörr
  • Certifierad enligt SS-EN 179:2008
  • Avsedd för användning tillsammans med SAFETRON SL620
  • Nickelsäker ytbehandling, blank
  • Höger/vänster avser dörrhängning
  • Monteras på cylinderpositionen
  • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
  • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
  • Lämpligt för montage i passersystem
  • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
  • Produkten finns bedömd hos  
 • Benämning

  Ytbehandling

  Art nr

  Nödutrymningsbehör 794, höger Nickelsäker, blank 202144840
  Nödutrymningsbehör 794, vänster Nickelsäker, blank 202144841