SAFETRON 797

Nödutrymningsbeslag för dörrmiljöer med krav på låsklass 2B

SAFETRON 797 är anpassat för slagdörrar i modulprofilutförande med krav på nödutrymning där man samtidigt har högre krav på säkerhet.

SAFETRON 797 är speciellt framtagen för dörrmiljöer med krav på låsklass 2B. SAFETRON 797 är godkänt som nödutrymningsbehör ihop med SAFETRON 6200 och 6600 och monteras på insidan. Nödutrymningsbehöret öppnar låset med ett handgrepp och ger en säker utrymning.

Brandcellsgränser

SAFETRON 797 tillsammans med motorlås 6200 eller 6600 är godkänd för användning i brandcellsgränser högst brandteknisk klass: 120 min.

SSF 3522 klass 2B

Monterat tillsammans med motorlås SAFETRON 6200 eller 6600 uppnås SSF 3522 klass 2B vilket innebär godkänd låsenhet klass 3 utsida tillsammans med godkänd nödutrymning enligt SS-EN 179 från insidan.

Nickelsäker ytbehandling

Välj mellan krom eller nickelsäker ythandling som uppfyller kraven för nickelallergi enligt EU-direktiv 94/27/EG.

Split funktion utan behov av öppnaknapp

Nödutrymningsbehöret ersätter det traditionella trycket och får användas vid varje utpassage. Blindbricka monteras på insidan och normalt trycke på utsidan. Därmed ger kombinationen en smidig split funktion från insidan utan behov av separat öppnaknapp samtidigt som såväl säkerhets- som nödutrymningskraven tillgodoses.

SS-EN 179:2008

Nödutrymningsbehör 797 är certifierat enligt europastandarden SS-EN 179:2008.
Benämning Ytbehandling Art nr
SAFETRON 797 H KR Krom 202144929
SAFETRON 797 V KR Krom 202144930
SAFETRON 797 H NS Nickelsäker 202144931
SAFETRON 797 V NS Nickelsäker 202144932
  • Avsedd för användning tillsammans med motorlås SAFETRON 6200 och 6600
  • Monteras med blindbricka insida, trycke utsida
  • Certifierat enligt SSF 3522 klass 2B tillsammans med SAFETRON 6200 och 6600
  • Nödutrymningsbehör SAFETRON 797 är certifierat och CE-märkt enligt europastandarden SS-EN 179:2008
  • Godkänd för användning i brandcellsgränser: 120min
  • Mikrobrytare som standard
  • Inbyggd larmfunktion (N.O./N.C.)
  • Lämpligt för montage i passersystem
  • Finns i ytbehandlingar krom och nickelsäker
  • För dörrtjocklek 42-90 mm, dorndjup 50 mm
  • Kan användas med rund- och ovalcylindrar
  • Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget
  • Produkten finns bedömd hos  
 • Benämning Ytbehandling Dörrhängning Art nr
  SAFETRON 797 H KR Krom Höger 202144929
  SAFETRON 797 V KR Krom Vänster 202144930
  SAFETRON 797 H NS Nickelsäker Höger 202144931
  SAFETRON 797 V NS Nickelsäker Vänster 202144932