6500/6600 godkända med Daloc

Motorlås SAFETRON 6500 & 6600 är redan innan leveransstart provade och godkända enligt RC3/RC4 tillsammans med dörrar från Daloc.

Detta innebär också att nedanstående dörrar förberedda för lås med urtag för ASSA connect och samtidigt skyltade RC3 respektive RC4 kan eftermonteras med motorlås 6500 och 6600 vilket ger fastighetsprojekt nya möjligheter till andra produktval på redan upphandlade och tillverkade dörrar.

Följande dörrar kan beslås med motorlås 6500/6600:
Säkerhetsdörr S33, (RC 3)
Säkerhetsdörr S63, (RC 4)
Högsäkerhetsdörr S93, (RC 4)
För fullständiga specifikationer besök: daloc.se