ML-läge försvinner

Vi genomför förändringar på vår motorlåsserie 6000. Detta innebär att ML-läget, d.v.s. möjligheten att använda motorlåset utan styrenhet, försvinner fr.o.m. mars 2020.

Anledningen till denna förändring grundar sig i första hand i ett beslut vi tagit att endast erbjuda motorlås som har krypterad signal vilket ML-läge inte stödjer. Detta som ett led i att endast leverera motorlås som är godkända för användning i dörrar där skyddsklass 1, 2 eller 3 föreligger och på så sätt minska risken för felprojektering.

Berörda modeller:
  • Motorlås 6100
  • Motorlås 6200
Detta innebär också att Adapterkabel C05 (art nr: 202144758) utgår fr.o.m mars 2020.