Vi revolutionerar låsklass 2B

Vi presenterar SAFETRON 797, ett nödutrymningsbeslag vilket för första gången möjliggör motorlås med split funktion - samtidigt som kombinationen är godkänd för nödutrymningsvägar enligt SS-EN 179.

SAFETRON 797 är speciellt framtagen för SSF 3522 låsklass 2B, d.v.s. i verksamheter där skyddsklass ska kombineras med nödutrymningkrav.

Nödutrymningsbeslaget kombineras med motorlås 6200 eller 6600 och erbjuder en mekanisk split funktion vid varje utpassering.

Handtaget är horisontellt placerat likt ett traditionellt trycke, blindbricka monteras på insidan och normalt trycke på utsidan. Kombinationen möjliggör hög säkerhet (motsvarande låsklass 5) från utsidan och smidig utpassering från insidan då behovet av öppnaknapp elimineras.

Signal för godkänd passage ges via inbyggd mikrobrytare på samma sätt som i ett eltryckeslås.

Länkar

  •   SAFETRON 797