Stefan Vannemyr

"Kvalitet och hög kundtillfredsställelse
skall vara företagets främsta konkurrensmedel“

SAFETRON AB har sedan starten 1993 haft sin huvudsakliga verksamhet inom elektrisk låsning. Inom denna verksamhetsgren har vi i över 20 år utvecklat och tillverkat säkra och högkvalitativa lås för den skandinaviska marknaden.

När vi i slutet på 90-talet lanserade vårt första motorlås var det, och är än idag, marknadens snabbaste motorlås, en innovation som snabbt drev företaget framåt.

Just innovation är ett av våra viktigaste ledord. Tack vare att utveckling och produktion arbetar i nära anslutning till varandra har vi möjlighet att effektivt utveckla nya innovativa produkter men också förädla och vidareutveckla redan befintliga låstyper. Vi är stolta över att kalla våra produkter svensktillverkade.

SAFETRON AB:s långsiktiga mål är att bli en komplett leverantör av elektriska lås på den Europeiska marknaden. Detta ska ske genom att vi ska vara lyhörda, så att vi kan utveckla nya typer av elektriska lås, för att möta marknadens krav och önskemål.

Stefan Vannemyr CEO


Policy för behandling av personuppgifter
Leveransvillkor

Distribution

Distributionen inom Skandinavien av SAFETRON produkter sker i förstahand via olika grossistföretag och återförsäljare såsom olika installatörsföretag, t.ex. låssmeder. Exportverksamheten för SAFETRON AB:s produkter utanför Skandinavien sker via generalagenter i respektive land, denna verksamhet är f.n. under uppbyggnad.

Kvalitet

SAFETRON AB eftersträvar att punktligt leverera förstklassiga tjänster och produkter som motsvarar myndigheters och kunders behov, krav och förväntningar. Kvalitet och hög kundtillfredsställelse skall vara företagets främsta konkurrensmedel. SAFETRON AB:s förmåga att leva upp till detta skall stärkas genom kontinuerligt förbättringsarbete mot uppsatta mål, i vilket alla medarbetare engageras.

Miljö

SAFETRON AB skall följa gällande lagstiftning och eftersträvar att genom kontinuerlig förbättring av verksamheten med elektriska lås såväl egna som agenturprodukter effektivisera resursanvändningen för att därigenom bidra till en successivt minskad miljöpåverkan. SAFETRON AB skall också verka för att transporter och elanvändning optimeras, att kontorsmaterial, etc, källsorteras, att personalen får adekvat information i miljöfrågor och att anlitade leverantörer tar hänsyn till miljöpåverkan i sin verksamhet. SAFETRON AB är Miljödiplomerade sedan 2010.

Tidslinje
 • Företaget grundas av Frank Vannemyr i Kil, Värmland.
 • Första motorlåset i 1000-serien lanseras och är då, precis som idag, marknadens snabbaste motorlås.
 • Motorlås med hakregelkolv lanseras med modellerna 1003 och 1004.
 • Skåplås CL 200 lanseras.
 • Motorlås 5000-serien lanseras med den gemensamma styrenheten 5000 standard.
 • Smalprofilmotorlås 5328 lanseras.
 • Eltryckeslåsen SL 510 och SL 520 lanseras.
 • Styrenhet 5500 Basic lanseras för Motorlås ur 5000-serien.
  Halogenfri anslutningskabel införs för samtliga produkter.
 • Motorlås ML 151 och ML 152 lanseras som första motorlåsen på marknaden med inbyggd styrenhet.
 • Portlås ML 300 lanseras för portar och containrar med spanjolettlåsning.
  Förenklade eltryckeslås SL 504 och SL 506 lanseras.
 • Smalprofilmotorlås 5335 lanseras.
 • Motorlås 5188 lanseras.
 • Smalprofilmotorlås ML 128 och ML 135 lanseras med inbyggd styrenhet.
  Elslutbleck ML 57 lanseras.
 • Motorlås 6000 serien lanseras
  Elslutbleck ML 59 i brandklassat utförande lanseras.
 • Nödutrymningsbehör 795 & 796 för Motorlås 6000 lanseras
  Kan som hittills enda tillverkare erbjuda ett lås enligt SSF 3522 klass 2B
 • Elslutbleckserien ES lanseras med ES 10 och ES 17 som båda är kompakta elslutbleck med listtrycksteknik

SAFETRON AB har sedan starten 1993 haft sin huvudsakliga verksamhet inom elektrisk låsning. Inom denna verksamhetsgren har vi i över 20 år utvecklat och tillverkat säkra och högkvalitativa lås för den skandinaviska marknaden.

När vi i slutet på 90-talet lanserade vårt första motorlås var det, och är än idag, marknadens snabbaste motorlås, en innovation som snabbt drev företaget framåt.

Just innovation är ett av våra viktigaste ledord. Tack vare att utveckling och produktion arbetar i nära anslutning till varandra har vi möjlighet att effektivt utveckla nya innovativa produkter men också förädla och vidareutveckla redan befintliga låstyper. Vi är stolta över att kalla våra produkter svensktillverkade.

SAFETRON AB:s långsiktiga mål är att bli en komplett leverantör av elektriska lås på den Europeiska marknaden. Detta ska ske genom att vi ska vara lyhörda, så att vi kan utveckla nya typer av elektriska lås, för att möta marknadens krav och önskemål.

Stefan Vannemyr CEO

Distribution

Distributionen inom Skandinavien av SAFETRON produkter sker i förstahand via olika grossistföretag och återförsäljare såsom olika installatörsföretag, t.ex. låssmeder. Exportverksamheten för SAFETRON AB:s produkter utanför Skandinavien sker via generalagenter i respektive land, denna verksamhet är f.n. under uppbyggnad.

Kvalitet

SAFETRON AB eftersträvar att punktligt leverera förstklassiga tjänster och produkter som motsvarar myndigheters och kunders behov, krav och förväntningar. Kvalitet och hög kundtillfredsställelse skall vara företagets främsta konkurrensmedel. SAFETRON AB:s förmåga att leva upp till detta skall stärkas genom kontinuerligt förbättringsarbete mot uppsatta mål, i vilket alla medarbetare engageras.

Miljö

SAFETRON AB skall följa gällande lagstiftning och eftersträvar att genom kontinuerlig förbättring av verksamheten med elektriska lås såväl egna som agenturprodukter effektivisera resursanvändningen för att därigenom bidra till en successivt minskad miljöpåverkan. SAFETRON AB skall också verka för att kontorsmaterial, etc, källsorteras, att personalen får adekvat information i miljöfrågor och att anlitade leverantörer tar hänsyn till miljöpåverkan i sin verksamhet. SAFETRON AB är Miljödiplomerade sedan 2010.

Policy för behandling av personuppgifter
Leveransvillkor
Tidslinje
 • Företaget grundas av Frank Vannemyr i Kil, Värmland.
 • Första motorlåset i 1000-serien lanseras och är då, precis som idag, marknadens snabbaste motorlås.
 • Motorlås med hakregelkolv lanseras med modellerna 1003 och 1004.
 • Skåplås CL 200 lanseras.
 • Motorlås 5000-serien lanseras med den gemensamma styrenheten 5000 standard.
 • Smalprofilmotorlås 5328 lanseras.
 • Eltryckeslåsen SL 510 och SL 520 lanseras.
 • Styrenhet 5500 Basic lanseras för Motorlås ur 5000-serien.
  Halogenfri anslutningskabel införs för samtliga produkter.
 • Motorlås ML 151 och ML 152 lanseras som första motorlåsen på marknaden med inbyggd styrenhet.
 • Portlås ML 300 lanseras för portar och containrar med spanjolettlåsning.
  Förenklade eltryckeslås SL 504 och SL 506 lanseras.
 • Smalprofilmotorlås 5335 lanseras.
 • Motorlås 5188 lanseras.
 • Smalprofilmotorlås ML 128 och ML 135 lanseras med inbyggd styrenhet.
  Elslutbleck ML 57 lanseras.
 • Motorlås 6000 serien lanseras
  Elslutbleck ML 59 i brandklassat utförande lanseras.
 • Nödutrymningsbehör 795 & 796 för Motorlås 6000 lanseras
  Kan som hittills enda tillverkare erbjuda ett lås enligt SSF 3522 klass 2B
 • Elslutbleckserien ES lanseras med ES 10 och ES 17 som båda är kompakta elslutbleck med listtrycksteknik