Stefan Vannemyr

"Kvalitet och hög kundtillfredsställelse
skall vara företagets främsta konkurrensmedel“

SAFETRON AB har sedan starten 1993 utvecklat och tillverkat marknadsledande elektroniska lås för den Skandinaviska marknaden.

När vi i slutet på 90-talet lanserade vårt första motorlås var det marknadens snabbaste motorlås, en innovation som snabbt drev företaget framåt.

Just innovation är ett av våra viktigaste ledord. Tack vare att utveckling och produktion arbetar i nära anslutning till varandra har vi möjlighet att effektivt utveckla nya innovativa produkter men också förädla och vidareutveckla redan befintliga låstyper. Vi är stolta över att kalla våra produkter svensktillverkade.

SAFETRON AB:s långsiktiga mål är att bli en totalleverantör av elektriska lås på den Europeiska marknaden. Detta ska ske genom att vi ska vara lyhörda så att vi kan utveckla nya typer av elektroniska lås för att möta marknadens krav och önskemål.

Stefan Vannemyr CEO


Policy för behandling av personuppgifter
Leveransvillkor

Distribution

Distributionen inom Skandinavien av SAFETRON produkter sker i förstahand via olika grossistföretag och återförsäljare såsom olika installatörsföretag, t.ex. låssmeder. Exportverksamheten för SAFETRON AB:s produkter utanför Skandinavien sker via generalagenter i respektive land, denna verksamhet är f.n. under uppbyggnad.

Kvalitet

SAFETRON AB eftersträvar att punktligt leverera förstklassiga tjänster och produkter som motsvarar myndigheters och kunders behov, krav och förväntningar. Kvalitet och hög kundtillfredsställelse skall vara företagets främsta konkurrensmedel. SAFETRON AB:s förmåga att leva upp till detta skall stärkas genom kontinuerligt förbättringsarbete mot uppsatta mål, i vilket alla medarbetare engageras.

Miljö

SAFETRON AB skall följa gällande lagstiftning och eftersträvar att genom kontinuerlig förbättring av verksamheten med elektriska lås såväl egna som agenturprodukter effektivisera resursanvändningen för att därigenom bidra till en successivt minskad miljöpåverkan. SAFETRON AB skall också verka för att transporter och elanvändning optimeras, att kontorsmaterial, etc, källsorteras, att personalen får adekvat information i miljöfrågor och att anlitade leverantörer tar hänsyn till miljöpåverkan i sin verksamhet. SAFETRON AB är Miljödiplomerade sedan 2010.

SAFETRON AB har sedan starten 1993 haft sin huvudsakliga verksamhet inom elektrisk låsning. Inom denna verksamhetsgren har vi i över 20 år utvecklat och tillverkat säkra och högkvalitativa lås för den skandinaviska marknaden.

När vi i slutet på 90-talet lanserade vårt första motorlås var det, och är än idag, marknadens snabbaste motorlås, en innovation som snabbt drev företaget framåt.

Just innovation är ett av våra viktigaste ledord. Tack vare att utveckling och produktion arbetar i nära anslutning till varandra har vi möjlighet att effektivt utveckla nya innovativa produkter men också förädla och vidareutveckla redan befintliga låstyper. Vi är stolta över att kalla våra produkter svensktillverkade.

SAFETRON AB:s långsiktiga mål är att bli en komplett leverantör av elektriska lås på den Europeiska marknaden. Detta ska ske genom att vi ska vara lyhörda, så att vi kan utveckla nya typer av elektriska lås, för att möta marknadens krav och önskemål.

Stefan Vannemyr CEO

Distribution

Distributionen inom Skandinavien av SAFETRON produkter sker i förstahand via olika grossistföretag och återförsäljare såsom olika installatörsföretag, t.ex. låssmeder. Exportverksamheten för SAFETRON AB:s produkter utanför Skandinavien sker via generalagenter i respektive land, denna verksamhet är f.n. under uppbyggnad.

Kvalitet

SAFETRON AB eftersträvar att punktligt leverera förstklassiga tjänster och produkter som motsvarar myndigheters och kunders behov, krav och förväntningar. Kvalitet och hög kundtillfredsställelse skall vara företagets främsta konkurrensmedel. SAFETRON AB:s förmåga att leva upp till detta skall stärkas genom kontinuerligt förbättringsarbete mot uppsatta mål, i vilket alla medarbetare engageras.

Miljö

SAFETRON AB skall följa gällande lagstiftning och eftersträvar att genom kontinuerlig förbättring av verksamheten med elektriska lås såväl egna som agenturprodukter effektivisera resursanvändningen för att därigenom bidra till en successivt minskad miljöpåverkan. SAFETRON AB skall också verka för att kontorsmaterial, etc, källsorteras, att personalen får adekvat information i miljöfrågor och att anlitade leverantörer tar hänsyn till miljöpåverkan i sin verksamhet. SAFETRON AB är Miljödiplomerade sedan 2010.

Policy för behandling av personuppgifter
Leveransvillkor