Dörrmagneter

Elektromagnetiska lås finns i en mängd olika utföranden och egenskaper med hållkrafter från 50 kg upp till hållkrafter över 1000 kg. Elektromagnetiska lås innehåller inga rörliga delar som kan förorsaka fel och den höga magnethållkraften håller dörren effektivt stängd men är ändå lätt öppningsbar.

Man kan dela in de elektromagnetiska låsen i några huvudgrupper med lite olika användningsområden, se nedan.

Skåplåsmagneter
Denna typ av magneter har vanligtvis hållkrafter upp till 100 kg och är relativt små. De är lämpliga att använda i trånga utrymmen såsom skåp och lådor. Finns med dörrstatusgivare som option.
Minimagneter
Hållkraften för denna typ av magnet är upp till 300 kg alt 2x300 kg för dubbelmagneter. Typiska installationer för denna typ är t.ex altandörrar i äldreboenden och andra utrymnings vägar där det skall vara lätt öppningsbart. Magneterna kan förses med övervakning, om dörren är låst eller olåst samt om dörren är öppen eller stängd.
Skjutdörrsmagneter
Hållkraften för denna typ av magnet är upp till 300 kg. Finns i två utföranden försänkt (SFU/SFM) och i en variant med konsol för utanpåliggande montage (275-SL) Typisk installation för denna typ av magnet är lättare skjutdörrar. Magneterna kan förses med övervakning, om dörren är låst eller olåst samt om dörren är öppen eller stängd.
Maximagneter
Hållkraften för denna typ av magnet är upp till 600 kg alt 2x600 kg för dubbelmagneter. Typiska installationer för denna typ är t.ex utrymningsdörrar i sporthallar och andra utrymnings vägar där det skall vara lätt öppningsbart. Magneterna kan förses med övervakning om dörren är låst eller olåst samt om dörren är öppen eller stängd.
Shearlock magneter
En shearlock är ett elektromagnetiskt säkerhetslås, med en hållkraft upp till 1000 kg. Låset kan monteras på alla typer av dörrar. Shearlock är det idealistiska låset för pendeldörrar och övervakade nödutrymningsdörrar försedda med nödutrymningslås. Dessa lås kombinerar magnetiska och mekaniska krafter.