Eltryckeslås

Eltryckeslås är ett elektriskt lås som används i dörrar med normalt ställda krav på säkerhet. Låsen finns i olika utföranden för olika typer av användningsområden och säkerhet. Eltryckeslås används med fördel där krav på en snabb låsning finns och kan användas på såväl lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar.

Låsen kan användas tillsammans med de flesta förekommande styrfunktioner på marknaden, t.ex kodlås, kopplingsur och passersystem. Information om låsets status och dörrens läge fås via inbyggda givare. Låsen kan alltid öppnas manuellt med cylinder eller vred. Safetrons eltryckeslås får användas i brandcellsgränser.

Split funktion
Modeller utrustade med split funktion innebär att utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke alltid är mekaniskt inkopplat och därigenom alltid medger en mekanisk utpassage. På detta sätt slipper man en öppnaknapp på insidan. Safetron Eltryckeslås SL 520 har split funktion.

Enkel funktion
Modeller med enkel funktion innebär att både utsidans och insidans trycke är elektriskt styrt och därmed alltid behöver elektrisk aktivering för passering. På insidan behövs alltid en öppnaknapp eller kodlås/passersystem, det sistnämnda alternativet används med fördel om man vill höja övervakningen ytterligare. Safetron Eltryckeslås SL 510 har enkel funktion.

Dubbelfunktionsfall
Modeller med dubbelfunktionsfall eller s.k. "tulpankolv" saknar tryckesfunktion och manövreras genom draghandtag eller dörrautomatik. Safetron SL 530 och SL 531 har dubbelfunktionsfall och SL 530 kan som enda lås på marknaden av denna typ användas i brandcellsgränser. Låsen kan också monteras ihop med Safetron nödutrymningsbehör 791 och 792. Låsen kan alltid manövreras med nyckel eller vred i annat fall behövs öppnaknapp för aktivering från insidan.
Eltryckeslås är ett elektriskt lås som används i dörrar med normalt ställda krav på säkerhet. Låsen finns i olika utföranden för olika typer av användningsområden och säkerhet. Eltryckeslås används med fördel där krav på en snabb låsning finns och kan användas på såväl lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar.

Låsen kan användas tillsammans med de flesta förekommande styrfunktioner på marknaden, t.ex kodlås, kopplingsur och passersystem. Information om låsets status och dörrens läge fås via inbyggda givare. Låsen kan alltid öppnas manuellt med cylinder eller vred. Safetrons eltryckeslås får användas i brandcellsgränser.

Split funktion
Modeller utrustade med split funktion innebär att utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke alltid är mekaniskt inkopplat och därigenom alltid medger en mekanisk utpassage. På detta sätt slipper man en öppnaknapp på insidan. Safetron Eltryckeslås SL 520 har split funktion.

Enkel funktion
Modeller med enkel funktion innebär att både utsidans och insidans trycke är elektriskt styrt och därmed alltid behöver elektrisk aktivering för passering. På insidan behövs alltid en öppnaknapp eller kodlås/passersystem, det sistnämnda alternativet används med fördel om man vill höja övervakningen ytterligare. Safetron Eltryckeslås SL 510 har enkel funktion.

Dubbelfunktionsfall
Modeller med dubbelfunktionsfall eller s.k. "tulpankolv" saknar tryckesfunktion och manövreras genom draghandtag eller dörrautomatik. Safetron SL 530 och SL 531 har dubbelfunktionsfall och SL 530 kan som enda lås på marknaden av denna typ användas i brandcellsgränser. Låsen kan också monteras ihop med Safetron nödutrymningsbehör 791 och 792. Låsen kan alltid manövreras med nyckel eller vred i annat fall behövs öppnaknapp för aktivering från insidan.