Övriga speciallås

Elektriska lås med speciella användningsområden. Bl.a. motorstyrt spanjolettlås för automatisk styrning av t.ex. portar eller containerdörrar. Finns även ett antal mindre lås för olika typer av specialanpassning.

Portlås
Detta lås är anpassat för de dörrar och portar som har spanjolettlåsning. Genom att motorisera driften av spanjoletten kan man helt automatisera dessa portar och dörrar med hjälp av t.ex. en dörrautomatik eller motordriven port. Den robusta och starka konstruktionen säkerställer driftsäkerheten. Låset styrs likt ett motorlås med tryckknapp, kopplingsur, kodlås eller mer avancerade passersystem.
Solenoidlås för specialanpassning
Dessa lås lämpar sig i de fall där annan mer konventionell elektrisk låsning måste uteslutas. Tänkbara användningsområden är elnischer, altandörrar, fönster eller annan övrig form av dörr- eller fönsterlåsning. Låset styrs med tryckknapp, kopplingsur, kodlås eller mer avancerade passersystem.