Utomhuslås

Elektriska lås med IP-klassning som lämpar sig för användning utomhus. Finns såväl elektromagnetiska lås som solenoidstyrda lås.

Det finns två huvudgrupper av lås som är lämpliga att använda utomhus.

Elektromagnetiska lås för utomhusbruk
Har egenskaper som elektromagnetiska lås för inomhusbruk men med den skillnaden att de har en tät rostfri kapsling motsvarande IP 67. Finns med 300 kg resp. 600 kg hållkraft. Tänkbara användningsområden är grindar och portar.
Solenoidlås för utomhusbruk
Solenoidstyrt grindlås är speciellt anpassat för automatiska högsäkerhetsgrindar. Dessa lås är IP-klassade och står emot väta, vind och låga temperaturer.