Skåplås CL1100

Modernt batteridrivet skåplås med molnbaserad mjukvara

CL1100 är ett batteridrivet motoriserat skåplås avsedd för miljöer där ett stort antal användare ska administreras. Välj mellan offline eller molnbaserad programvara för att programmera låset samt administrera användarkort. Typiska miljöer där CL1100 är lämplig finns tex. gym, fritidsanläggningar, sjukhus, hotell samt skolor.

CL 1100 har en motoriserad samt fjäderbelastad fallkolv som möjliggör en enkel självlåsande stängning.

Standalone eller RCA läge

Standalone läget kräver en programmeringsenhet (som säljs separat) för att lägga till, ta bort användarkort samt göra funtionsändringar i låset.

RCA läget står för Remote Card Autorisation vilket möjliggör trådlös programmering av användarkort via molnbaserad eller lokal programvara tillsammans med en USB-kortläsare.

Två programmeringslägen

  • Privat läge: Detta läge används när låset ska aktiveras av samma förprogram- merade användarkortkort och användare vid upprepade tillfällen. Låset reglar automatiskt vid stängning. Upp till 50 st individuella användarkort, 10 st vakt- mästarkort samt 1 st masterkort kan programmeras till ett och samma lås.

  • Publikt läge: I detta läge får en tillfällig användare ett användarkort och har valmöjlighet att välja ett skåp som är öppet/tillgängligt. Användaren låser med användarkortet och endast detta användarkort eller ett registrerat vaktmäs- tarkort kan öppna samma skåp igen. Efter öppning står låset i öppet läge för nästa tillfälliga användare.
Benämning Art nr
SAFETRON CL1100 202144847
SAFETRON CL1100 programmeringsenhet 202144855
SAFETRON CL1100 Smart Card läsare (inkl 1 licens) 202144856