Skåplås CL450

Elektriskt skåplås med pop-out funktion

SAFETRON CL450 och CL455 är två elektriska skåplås med brett användningsområde och stöd för spänningsaktivering eller RFID avläsning.

Skåplåsen är avsedda för montage inuti skåp eller lådor. Skåplåsen har två ingångar för slutblecket vilket ökar montagemöjligheterna och möjliga applikationer.

Pop-out funktion

Både CL450 och CL455 har en s.k. pop-out funktion vilket innebär att skåps- luckan puttas upp vid aktivering och därmed krävs inte ett monterat handtag på skåpsluckan.

CL450

CL450 har rättvänd funktion och aktiveras genom spänningsmatning 12-24VDC genom fast anslutning. Signal för stängd dörr/lucka finns genom magnetkontakt NC/NO. CL450 är lämplig i miljöer där ett överordnat system skall styra aktive- ringen av dörr/lucka, t.ex. genom passersystem eller kodlås.

CL455

CL455 har inbyggd RFID läsare (MIFARE) och drivs av 4 x AAA-batterier (1,5V). CL455 monteras på insidan av en dörr/lucka, avläsning av RFID tagg/kort sker genom dörr/lucka vilket ger en mycket enkel installation. Slutblecket monteras på insidan av skåp/låda. CL455 kan programmeras mot befintliga tag/kort så länge dessa stödjer MIFARE Classic. Låg batterinivå indikeras genom ljudsignal.

CL455 är ej lämplig för dörrar/luckor i plåt.
Benämning Funktion Art nr
SAFETRON CL450 12-24VC, rättvänd 202144870
SAFETRON CL455 Batteridriven, MIFARE 202144871