Eltryckeslås med hybridteknologi

SAFETRON SL620 är nästa generationens multifunktionella eltryckeslås med split funktion och patentsökt hybridteknologi.

Typiska användningsområden är intern låsning av högfrekventa dörrar i affärsbyggnader, sjukhus, skolor, industrier samt flerfamiljsbostäder där hög driftsäkerhet är nödvändigt.

Indikering ges för förregling, tryckesrörelse, dörrstatus genom magnetkontakt samt vredindikering. Vredindikeringen ger möjlighet att plocka ut larm vid obehörig cylinderpassage. SL620 finns i rättvänd alternativt omvänd funktion (SL621).

SAFETRON hybridteknologi

SAFETRON SL620 har en patentsökt hybridteknologi som möjliggör ändring av kolvplacering. Detta innebär att låset kan användas tillsammans med slutbleck och karmurtag anpassade för både ASSA connect samt ASSA classic modul serierna.

Split funktion

SAFETRON SL620 har split funktion vilket innebär att utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke alltid är mekaniskt inkopplat och därigenom alltid medger en mekanisk utpassage. På detta sätt elimineras behovet av en öppnaknapp på insidan.

Ladda ner

 •   Broschyr SL620 (.pdf)
 • Marknadens lägsta strömförbrukning

  SL620 har den lägsta strömförbrukning i segmentet med endast 25mA. Detta bidrar starkt till en mer kostnadseffektiv dörrmiljö, speciellt i större anläggningar där dimensionering av transformatorer och batteribackup annars kan innebära en stor kostnad.

  Brandceller

  SAFETRON SL620 uppfyller kraven för användning i brandcellsgränser högst brandteknisk klass 120 min.

  Nödutrymning

  Tillsammans med SAFETRON nödutrymningsbehör 793 uppfyller SL620 kraven enligt SS-EN 179:2008. SAFETRON 793 är ett nödutrymningstrycke som möjliggör en normal passage genom trycke samtidigt som samma trycke utgör en godkänd nödutrymning. Indikering från trycket ges via inbyggd givare för att säkerställa att godkänd passage skett.
  Benämning Art nr
  SAFETRON nödutrymningsbehör 793 H 202144777
  SAFETRON nödutrymningsbehör 793 V 202144799

  Ändring av kolvplacering

  Med SAFETRON hybridteknologi ändrar man enkelt kolvplaceringen. Detta sker lika enkelt som en traditionell vändning av kolv. Två skruvar i stolpen samt kolvens fästskruv lossas, skifta placering på kolven. Därefter roteras den inre stolpen 180° och detaljerna kan skruvas tillbaka.

  Animation kolvplacering

  Anpassad för samtliga dörrar

  SAFETRON SL620 är anpassad för att fungera tillsammans med dörrar från samtliga stora dörrproducenter i Skandinavien. Oavsett om dörrmiljön har ett fast eller löst slutbleck, oavsett om den är förberedd för slutbleck i serierna ASSA connect eller ASSA classic modul.
  Tekniska data
  Spänningsmatning 12-24VDC +/- 15%
  Strömförbrukning 25mA, 0mA vila
  Arbetstemperatur -20°C till +40°C

  Fyra funktionslägen

  Vändning mellan split höger/vänster har aldrig varit enklare. SAFETRON SL620 har genom sin patentsökta funktionsväljare möjligheten att ändra läge mellan split höger/vänster, mellan olåst eller säkerhetsläge.

  Funktionsväljaren har fyra bestämda lägen som man med hjälp av en skruvmejsel klickar sig fram igenom.

  Byggläge

  Olåst eller “byggläge” som vi kallar det är ett läge där båda tryckena är mekaniskt påkopplade. Detta läge används med fördel under byggtid när låsen inte är driftsatta. Man undviker således onödigt slitage som kan uppstå när låset istället öppnas med hjälp av verktyg.

  Säkerhetsläge

  ‘Secure’ indikerar säkerhetsläget (annars kallad enkel funktion) där båda tryckena är låsta vilket innebär att passagekontroll krävs från båda sidor. Detta är ett sätt att ytterligare förstärka säkerheten och övervakningen.
  Benämning Funktion Art nr
  SAFETRON SL620 Rättvänd funktion 202144819
  SAFETRON SL620 satsförp. Rättvänd funktion 202144821
  SAFETRON SL621 Omvänd funktion 202144820
  SAFETRON SL621 satsförp. Omvänd funktion 202144822

  Leveransstart augusti 2020

  Eltryckeslås med hybridteknologi

  SAFETRON SL620 är nästa generationens multifunktionella eltryckeslås med split funktion och patentsökt hybridteknologi.

  Typiska användningsområden är intern låsning av högfrekventa dörrar i affärsbyggnader, sjukhus, skolor, industrier samt flerfamiljsbostäder där hög driftsäkerhet är nödvändigt.

  Indikering ges för förregling, tryckesrörelse, dörrstatus genom magnetkontakt samt vredindikering. Vredindikeringen ger möjlighet att plocka ut larm vid obehörig cylinderpassage. SL620 finns i rättvänd alternativt omvänd funktion (SL621).

  SAFETRON hybridteknologi

  SAFETRON SL620 har en patentsökt hybridteknologi som möjliggör ändring av kolvplacering. Detta innebär att låset kan användas tillsammans med slutbleck och karmurtag anpassade för både ASSA connect samt ASSA classic modul serierna.

  Split funktion

  SAFETRON SL620 har split funktion vilket innebär att utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke alltid är mekaniskt inkopplat och därigenom alltid medger en mekanisk utpassage. På detta sätt elimineras behovet av en öppnaknapp på insidan.

  Ladda ner

 •   Broschyr SL620 (.pdf)
 • Marknadens lägsta strömförbrukning

  SL620 har den lägsta strömförbrukning i segmentet med endast 25mA. Detta bidrar starkt till en mer kostnadseffektiv dörrmiljö, speciellt i större anläggningar där dimensionering av transformatorer och batteribackup annars kan innebära en stor kostnad.

  Brandceller

  SAFETRON SL620 uppfyller kraven för användning i brandcellsgränser högst brandteknisk klass 120 min.

  Nödutrymning

  Tillsammans med SAFETRON nödutrymningsbehör 793 uppfyller SL620 kraven enligt SS-EN 179:2008. SAFETRON 793 är ett nödutrymningstrycke som möjliggör en normal passage genom trycke samtidigt som samma trycke utgör en godkänd nödutrymning. Indikering från trycket ges via inbyggd givare för att säkerställa att godkänd passage skett.
  Benämning Art nr
  SAFETRON nödutrymningsbehör 793 H 202144777
  SAFETRON nödutrymningsbehör 793 V 202144799

  Ändring av kolvplacering

  Med SAFETRON hybridteknologi ändrar man enkelt kolvplaceringen. Detta sker lika enkelt som en traditionell vändning av kolv. Två skruvar i stolpen samt kolvens fästskruv lossas, skifta placering på kolven. Därefter roteras den inre stolpen 180° och detaljerna kan skruvas tillbaka.

  Animation kolvplacering

  Anpassad för samtliga dörrar

  SAFETRON SL620 är anpassad för att fungera tillsammans med dörrar från samtliga stora dörrproducenter i Skandinavien. Oavsett om dörrmiljön har ett fast eller löst slutbleck, oavsett om den är förberedd för slutbleck i serierna ASSA connect eller ASSA classic modul.
  Tekniska data
  Spänningsmatning 12-24VDC +/- 15%
  Strömförbrukning 25mA, 0mA vila
  Arbetstemperatur -20°C till +40°C

  Fyra funktionslägen

  Vändning mellan split höger/vänster har aldrig varit enklare. SAFETRON SL620 har genom sin patentsökta funktionsväljare möjligheten att ändra läge mellan split höger/vänster, mellan olåst eller säkerhetsläge.

  Funktionsväljaren har fyra bestämda lägen som man med hjälp av en skruvmejsel klickar sig fram igenom.

  Byggläge

  Olåst eller “byggläge” som vi kallar det är ett läge där båda tryckena är mekaniskt påkopplade. Detta läge används med fördel under byggtid när låsen inte är driftsatta. Man undviker således onödigt slitage som kan uppstå när låset istället öppnas med hjälp av verktyg.

  Säkerhetsläge

  ‘Secure’ indikerar säkerhetsläget (annars kallad enkel funktion) där båda tryckena är låsta vilket innebär att passagekontroll krävs från båda sidor. Detta är ett sätt att ytterligare förstärka säkerheten och övervakningen.
  Benämning Funktion Art nr
  SAFETRON SL620 Rättvänd funktion 202144819
  SAFETRON SL620 satsförp. Rättvänd funktion 202144821
  SAFETRON SL621 Omvänd funktion 202144820
  SAFETRON SL621 satsförp. Omvänd funktion 202144822

  Leveransstart augusti 2020