Start    |    Produkter    |     HL 110 tätningslås

HL 110 tätningslås

 • Användningsområde

  HL 110 är mekaniskt tätningslås för användning i fritidshem, skolor, dagis och äldreboende där man önskar en extra manuell låsning. SAFETRON HL 111 är samma typ av lås men försedd med en mikrobrytare för indikation att låsning skett. Typiska användningsområden för HL 111 är kassaräkningsrum där låset möjliggör särskild frånlåsning samt frånkoppling av passagesystem. Låsen har ett 8 mm fyrkanthål för tryckesroddare. Hakregelkolven har ett kolvutsprång på 21 mm och har distinkta lägen för öppen och stängt. Låset har inbyggd ljuddämpning på kolven vid öppning och stängning.

  Slutbleck anpassat för HL110 ingår i varje förpackning. Se ritning under 'Filer'.

  Egenskaper

  • Slutbleck ingår
  • Distinkta lägen för öppen och stängt
  • Ljuddämpad kolvrörelse
  • Mikrobrytare finns som tillval

  Tekniska data

  • Dorndjup: 50 mm
  • Kolvutsprång: 21 mm
  • Fyrkanthål: 8 mm

  Benämning

  Art nr

  HL 110 tätningslås 202144644
  HL 111 tätningslås, mikrobrytare 202144645
    Produktblad HL 110

  Användningsområde

  HL 110 är mekaniskt tätningslås för användning i fritidshem, skolor, dagis och äldreboende där man önskar en extra manuell låsning. Safetron HL 111 är samma typ av lås men försedd med en mikrobrytare för indikation att låsning skett. Typiska användningsområden för HL 111 är kassaräkningsrum där låset möjliggör särskild frånlåsning samt frånkoppling av passagesystem. Låsen har ett 8 mm fyrkanthål för tryckesroddare. Hakregelkolven har ett kolvutsprång på 21 mm och har distinkta lägen för öppen och stängt. Låset har inbyggd ljuddämpning på kolven vid öppning och stängning.

  Egenskaper

  • Distinkta lägen för öppen och stängt
  • Ljuddämpad kolvrörelse
  • Mikrobrytare finns som tillval

  Tekniska data

  • Dorndjup: 50 mm
  • Kolvutsprång: 21 mm
  • Fyrkanthål: 8 mm

   

  Benämning

  Art nr

  HL 110 tätningslås 202144644
  HL 111 tätningslås, mikrobrytare 202144645