Start    |    Produkter    |     SLB 120 solenoidlås

 • Användningsområde

  SLB 120 är avsett för utanpåliggande montage och är lämplig för låsning av såväl ut- som inåtgående dörrar, även skjutdörrar. Typiska användningsområden är personalslussar, mörkrum och liknande. Liksom vid fjärrkontroll av väntrum, receptionsområden, lager m.fl. Låsning inträffar först när solenoidlåset och slutblecket befinner sig i stängt läge genom magnetavkänning. Levereras i rättvänd eller omvänd funktion.

  Egenskaper

  • Utanpåliggande montage
  • Enkel montering, vertikalt eller horisontellt
  • Kolvutstick 13 mm
  • Rättvänd eller omvänd funktion

  Tekniska data

  • 24 VDC
  • Strömförbrukning: 225 mA, 450 mA vid aktivering
  • Hållkraft: upp till 450 kg

  Benämning

  Art nr

  SLB 120 A, omvänd funktion 202144496
  SLB 120 B, rättvänd funktion 202144497

    Produktblad SLB 120

  Användningsområde

  SLB 120 är avsett för utanpåliggande montage och är lämplig för låsning av såväl ut- som inåtgående dörrar, även skjutdörrar. Typiska användningsområden är personalslussar, mörkrum och liknande. Liksom vid fjärrkontroll av väntrum, receptionsområden, lager m.fl. Låsning inträffar först när solenoidlåset och slutblecket befinner sig i stängt läge genom magnetavkänning. Levereras i rättvänd eller omvänd funktion.

  Egenskaper

  • Utanpåliggande montage
  • Enkel montering, vertikalt eller horisontellt
  • Kolvutstick 13 mm
  • Rättvänd eller omvänd funktion

  Tekniska data

  • 24 VDC
  • Strömförbrukning: 225 mA, 450 mA vid aktivering
  • Hållkraft: upp till 450 kg

   

  Benämning

  Art nr

  SLB 120 A, omvänd funktion 202144496
  SLB 120 B, rättvänd funktion 202144497