Start    |    Produkter    |     Styrenhet CU2

Styrenhet CU2

Nästa generationens styrenhet för motorlås 6000

Styrenhet CU2 har marknadens bredaste användningsområde i en och samma styrenhet. Nytt för CU2 är att två motorlås kan anslutas utan någon begränsning i signalutbyte, detta innebär att CU2 effektivt är två styrenheter i en. Nytt är också möjligheten att programmera AUX reläer för önskad funktion.

Egenskaper
 • Fullständigt signalutbyte vid installation av två motorlås
 • Programmeringsbara AUX reläer där funktioner såsom väsentlig funktion, dörrautomatikstyrning m.m finns valbart
 • Förbättrad avscanning för ännu snabbare plug-n-play installation
 • Nyutvecklad servicemodul där cykelintervall och datum kan ställas
 • Integrerad styrning för återinrymning (795 / 796)
 • Utökade timer/dagblockeringsfunktioner
 • Integrerad styrning av ellås
 • Utökad error och loggfunktion

Plug-and-play
Styrenhet CU2 har automatisk avscanning vilket gör installationen plug-and-play. Ingen initiering krävs utan ihopparning mellan enheter sker automatiskt efter 12h, då sätts också installationsdatum digitalt i enheterna.

Display
CU2 är försedd med en navigeringsbar display där konfiguration, adressering samt informationshämtning sker. Installationen blir lättöverskådlig och värdefull tid sparas.

Servicemodul
Genom den navigeringsbara displayen når man servicemodulen där man ställer serviceintervall genom antal cykler och/eller datum. Indikation ges genom aktivering av larmrelä vid uppnått serviceintervall.

Långa kabellängder
CU2 kommunicerar med 128-bitars kryptering och tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet. Detta öppnar för nya möjligheter att installera styrenheter i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum.

Två motorlås - en styrenhet
Möjlighet till att ansluta två motorlås till en CU2 finns. Använd två motorlås i samma eller i separata dörrar. Dedikerade reläavsnitt för lås 1 respektive lås 2. Vid installation av två motorlås ges möjlighet till samma signalutbyte.


  • Ingångar lås 1: Aktivering, Extern dörrmagnetkontakt
  • Ingångar lås 2: Aktivering, Extern dörrmagnetkontakt
  • Utgångar lås 1: Regel ute/inne, Dörr öppen/stängd, Impuls, Larm
  • Utgångar lås 2: Regel ute/inne, Dörr öppen/stängd, Impuls, Larm

  • TwoCom BUS teknik
  • Programmeringsbara AUX-reläer (t.ex. dörrautomatikstyrning, väsentlig funktion)
  • Seriekoppling, upp till två motorlås mot TC CU2
  • Automatisk initiering av enheter
  • Varje reläutgång kan individuellt ställas NO eller NC via kortslutningsbygel
  • Lysdiod på varje enskild reläutgång för indikering av aktivering
  • Händelselogg
  • Felkodshantering via display
  • Servicemodul
  • Klarar långa kabellängder, upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet
  • Låg strömförbrukning (>1W vid standby)
  • Ihop med motorlås ur 6000 serien uppfylls SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 10-48VDC, 8-35VAC
  • Strömförbrukning: 30 mA @ 24VDC
  • Arbetstemperatur -5°C till +40°C
  • SSR reläer, enpoligt växlande 48VDC 100mA eller max 0.3W
 • Benämning

  Art nr

  Styrenhet TC CU2 202 144 727
  • Ingångar lås 1: Aktivering, Extern dörrmagnetkontakt
  • Ingångar lås 2: Aktivering, Extern dörrmagnetkontakt
  • Utgångar lås 1: Regel ute/inne, Dörr öppen/stängd, Impuls, Larm
  • Utgångar lås 2: Regel ute/inne, Dörr öppen/stängd, Impuls, Larm

  • TwoCom BUS teknik
  • Programmeringsbara AUX-reläer (t.ex. dörrautomatikstyrning, väsentlig funktion)
  • Seriekoppling, upp till två motorlås mot TC CU2
  • Automatisk initiering av enheter
  • Varje reläutgång kan individuellt ställas NO eller NC via kortslutningsbygel
  • Lysdiod på varje enskild reläutgång för indikering av aktivering
  • Händelselogg
  • Felkodshantering via display
  • Servicemodul
  • Klarar långa kabellängder, upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet
  • Låg strömförbrukning (>1W vid standby)
  • Ihop med motorlås ur 6000 serien uppfylls SSF-3522 låsklass 3, 4 och 5
  • Produkten finns bedömd hos  
  • 10-48VDC, 8-35VAC
  • Strömförbrukning: 30 mA @ 24VDC
  • Arbetstemperatur -5°C till +40°C
  • SSR reläer, enpoligt växlande 48VDC 100mA eller max 0.3W
 • Benämning

  Art nr

  Styrenhet TC CU2 202 144 727