Motorlås

Motorlås är det bästa alternativet där det krävs säker låsning. Låsets kolv styrs med en motor via en styrenhet vid såväl upplåsning som låsning. Genom inbyggda sensorer kan man plocka ut en rad olika signaler från motorlåset, bl.a. om dörren är öppen eller stängd, om regeln är ute eller inne.

Motorlåset kopplas till Styrenheten som i sin tur kopplas upp mot t.ex. ett passagesystem. Låset kan även manövreras manuellt med nyckel eller vred. Dörr utrustad med motorlås utgör en viktig del av ett bra och pålitligt skalskydd.

SAFETRON motorlås finns i tre olika utföranden, rakregel, hakregel och smalprofil. Samtliga motorlås är certifierade enligt SS-EN 14846 och är därmed godkända för användning i skalskydd.

TWOCOM BUS

Med SAFETRON motorlåsserie 6000 lanseras även BUS tekniken SAFETRON TwoCom. Styrenheten strömsätter, krypterar och kommunicerar med motorlåset genom endast två ledare. Kommunikationen är skyddad enligt 128 bitars AES kryptering. TwoCom tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet med standardkabeln vilket ger nya möjligheter att installera styrenheter i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum.

TwoCom innebär också att man via en navigeringsbar display i styrenheten gör all konfiguration men även kommer åt information såsom installationsdatum, antal cykler, realtidsdata för låsstatus och felsökning.

Med TwoCom introduceras också möjligheten att koppla flera motorlås till en styrenhet. I modell TwoCom Lite kan man koppla två motorlås till styrenheten. Tre lägen är valbara genom displayen: induviduell-, simultan- och slusstyrning. En enklare och mer kostnadseffektiv installation som också höjer säkerheten.

SAFETRON 6000 serien är godkänd enligt SS-EN:14846 grade 7 och SSF-3522 låsklass 2B, 3, 4 och 5.

Motorlås 6100 och 6200 kan dessutom förses med nödutrymningsbehören 795 och 796 vilket tillsammans bildar en godkänd enhet i nödutrymningsvägar enligt SS-EN 179:2008. Återinrymning är också möjlig och ställs genom motorlåsets styrenhet.

Motorlås är det bästa alternativet där det krävs säker låsning. Låsets kolv styrs med en motor via en styrenhet vid såväl upplåsning som låsning. Genom inbyggda sensorer kan man plocka ut en rad olika signaler från motorlåset, bl.a. om dörren är öppen eller stängd, om regeln är ute eller inne.

Motorlåset kopplas till Styrenheten som i sin tur kopplas upp mot t.ex. ett passagesystem. Låset kan även manövreras manuellt med nyckel eller vred. Dörr utrustad med motorlås utgör en viktig del av ett bra och pålitligt skalskydd.

SAFETRON motorlås finns i tre olika utföranden, rakregel, hakregel och smalprofil. Samtliga motorlås är certifierade enligt SS-EN 14846 och är därmed godkända för användning i skalskydd.

Safetron TwoCom och Motorlås 6000

Med SAFETRON motorlåsserie 6000 lanseras även BUS tekniken SAFETRON TwoCom. Styrenheten strömsätter, krypterar och kommunicerar med motorlåset genom endast två ledare. Kommunikationen är skyddad enligt 128 bitars AES kryptering. TwoCom tillåter kabellängder upp till 100 meter mellan låshus och styrenhet med standardkabeln vilket ger nya möjligheter att installera styrenheter i skyddade miljöer såsom elcentraler eller serverrum.

TwoCom innebär också att man via en navigeringsbar display i styrenheten gör all konfiguration men även kommer åt information såsom installationsdatum, antal cykler, realtidsdata för låsstatus och felsökning.

Med TwoCom introduceras också möjligheten att koppla flera motorlås till en styrenhet. I modell TwoCom Lite kan man koppla två motorlås till styrenheten. Tre lägen är valbara genom displayen: induviduell-, simultan- och slusstyrning. En enklare och mer kostnadseffektiv installation som också höjer säkerheten.

SAFETRON 6000 serien är godkänd enligt SS-EN:14846 grade 7 och SSF-3522 låsklass 2B, 3, 4 och 5.

Motorlås 6100 och 6200 kan dessutom förses med nödutrymningsbehören 795 och 796 vilket tillsammans bildar en godkänd enhet i nödutrymningsvägar enligt SS-EN 179:2008. Återinrymning är också möjlig och ställs genom motorlåsets styrenhet.