MOTORLÅS

Motorlås är det bästa alternativet där det krävs säker låsning. Låsets kolv styrs med en motor via en styrenhet vid såväl upplåsning som låsning. Genom inbyggda sensorer kan man hämta en rad olika signaler från motorlåset, bl.a. om dörren är öppen eller stängd, om regeln är ute eller inne, om olovlig öppning skett etc.

Motorlåset kopplas till Styrenheten som i sin tur ansluts mot ett passagesystem. Låset kan även manövreras manuellt med cylinder, vred eller i vissa fall nödutrymningsbeslag. Dörr utrustad med motorlås utgör en viktig del av ett bra och pålitligt skalskydd.

SAFETRON motorlås finns i tre olika utföranden, rakregel, hakregel och smalprofil. SAFETRON motorlås är certifierade enligt SSF 3522 samt SS-EN 14846 och är därmed godkända för användning i fastigheter med Skyddsklass 1, 2 eller 3.

Motorlås och nödutrymning
SAFETRON motorlås i 6000-serien kan användas som ett traditionellt motorlås, d.v.s. som nattlåsning mot väsentlig funktion men också som ett nödutrymningsmotorlås. Detta innebär att SAFETRON 6000-serien har marknadens bredaste användningsområde där krav på såväl säkerhet som nödutrymning tillgodoses.


FAQ

 • Vad är SSF 3522?
  För att kunna kalla ett motorlås 'godkänt låsenhet' krävs ett certifikat som visar upp minst låsklass 3 enligt normen SSF 3522. Denna norm pekar man på i kraven för Skyddsklass 1, 2 och 3.
 • Vad är RC-klassning?
  En RC-klassning ställs ut på en specifik dörrmodell efter ett genomfört brytprov där dörren tillsammans med låsbeslagens beskaffenhet fastställs. Nivåerna är RC2, RC3 och RC4 där RC4 ställer de tuffaste kraven på öppningstid
 • Vad är multispänning?
  Detta innebär att låset kan drivas av både 12V och 24V och därmed inte behöver beställas som antingen eller
 • Vad är en hakregel respektive rakregel?
  Hakregel och rakregel syftar till utformningen av motorlåsets låskolv. En hakregel har som namnet indikerar en hake som tillskillnad från rakregeln också låser ihop dörr och karm
 • Kan jag använda motorlås som enda lås i dörren?
  Traditionellt har man avrått från att använda motorlås som enda lås i dörren men SAFETRON 6000-serien har utvecklats och anpassats för användning i högfrekventa dörrar och därmed användas som enda lås i dörren
 • Vad innebär krypterad signal?
  En av kraven för låsklass 3 enligt SSF 3522 är att motorlåsets anslutningskabel innehåller krypterad kommunikation och därmed inte kan manipuleras för att ge öppningssignal till motorlåset


Utforska våra motorlås...
SAFETRON 6100
SAFETRON 6100
Motorlås i högsta låsklass (5), används som nattlås eller tillsammans med dörrautomatik
GÅ TILL 6100
SAFETRON 6200
SAFETRON 6200
Motorlås i högsta låsklass (5), används som enda lås i dörren och kan kombineras med nödbeslag
GÅ TILL 6200
SAFETRON 6300
SAFETRON 6300
Motorlås i högsta låsklass (5), i smalprofilutförande
GÅ TILL 6300
SAFETRON 6100
SAFETRON 6100
Motorlås i högsta låsklass (5), används som nattlås eller tillsammans med dörrautomatik
GÅ TILL 6100
SAFETRON 6200
SAFETRON 6200
Motorlås i högsta låsklass (5), används som enda lås i dörren och kan kombineras med nödbeslag
GÅ TILL 6200
SAFETRON 6300
SAFETRON 6300
Motorlås i högsta låsklass (5), i smalprofilutförande
GÅ TILL 6300