References

 

Karlstad CCC

Karlstad CCC

Lock type: 5150 motorlock and SL 520 electromechanical lock
Completed: 2011

Karlstad CCC is a modern conference and concert hall where locks from Safetron are securing the perimeter doors as well as internal locking.
Örebro universitet

Örebro universitet

Lås: 5150 motorlås samt SL 520 eltryckeslås
Färdigställt: 2014

Safetron levererar säkerhet till många av lokalerna på Campus Örebro. 5150 motorlås finns installerade för att säkerställa säkerheten i skalskyddet medan SL 520 eltryckeslås utgör intern låsning.
Nordby shoppingcenter

Nordby shoppingcenter

Lås: 5150 motorlås samt SL 520 eltryckeslås
Färdigställt: 2014

Nordby shoppingcenter beläget i Strömstad kommun är ett av Sveriges största shoppingcenter. 2008-2009 byggdes shoppingcentret ut och då uppdaterades säkerheten med elektrisk låsning från Safetron.
Linköpings universitet, Kopparhammaren

Linköpings universitet, Kopparhammaren

Lås: SL 520 eltryckeslås
Färdigställt: 2014

De nya lokalerna vid Kopparhammaren på Campus Norrköping har intern låsning från Safetron i form av eltryckeslåset SL 520.
Erikslunds shoppingcenter

Erikslunds shoppingcenter

Lås: 5150 motorlås samt SL 520 eltryckeslås
Färdigställt: 2011

Erikslund Shoppingcenter i Västerås har ett 70-tal Safetron 5150 motorlås i skalskyddet. Man har även använt sig utav Safetron SL 520 för intern låsning.
Bryggudden etapp 1

Bryggudden etapp 1

Lås: SL 520 eltryckeslås
Färdigställt: 2012

Bryggudden etapp 1 i Karlstad är en bostadsfastighet med 62 lägenheter, Safetron SL 520 utgör intern låsning i allmänna utrymmen.
Akelius fastigheter

Akelius fastigheter

Lås: SL 520 eltryckeslås
Färdigställt: 2015

Akelius fastigheter har omkring 500st SL 520 som intern låsning i allmänna utrymmen i deras hyresfastigheter.
CENTRALSJUKHUSET I KARLSTAD (HUS 1,2 & 60)

CENTRALSJUKHUSET I KARLSTAD (HUS 1,2 & 60)

Lås: 5150 motorlås samt SL 520 eltryckeslås
Färdigställt: 2014

Centralsjukhuset i Karlstad har Safetrons motorlås samt eltryckeslås i såväl skalskyddet som intern låsning.
ÄLDREBOENDEN INOM LULEÅ KOMMUN

ÄLDREBOENDEN INOM LULEÅ KOMMUN

Lås: SL 507 eltryckeslås
Färdigställt: 2013

Ett flertal äldreboenden inom Luleå kommun har valt Safetrons eltryckeslås SL 507. SL 507 kräver betydligt mindre tryckeskraft för att öppnas än konventionella eltryckeslås och används därför med fördel inom äldrevården.
LILJEWALL ARKITEKTER, GÖTEBORG

LILJEWALL ARKITEKTER, GÖTEBORG

Lås: 5150 motorlås
Färdigställt: 2014

Ett 20-tal motorlås av typen 5150 sitter i skalskyddet hos Liljewall arkitekters nya lokaler i Göteborg.