Elslutbleck

Elslutbleck är ett elektriskt lås som monteras i karm i kombination med ett mekaniskt dörrlås. Elslutbleck finns i flera olika utföranden för olika typer av säkerhetskrav. Elslutbleck från SAFETRON har alla gemensamt att dessa lås öppnar trots att listtryck föreligger.

SAFETRON elslutbleck finns i två produktserier: ES-serien samt ML-serien.

ES-Serien
Dessa elslutbleck bygger på konventionell elslutbleck konstruktion d.v.s. funktionen styrs av en solenoid som strömsätts för upplåsning eller låsning s.k. rättvänd eller omvänd funktion. Samtliga lås i ES-serien öppnar trots listtryck mot vridfallet. ES 17 har dessutom multispänning vilket ökar användarvänligheten samt förenklar projektering och lagerhållning.
ML-Serien
Dessa elslutbleck skiljer sig från ES-serien då dessa istället för solenoidstyrning har en motor som frigör förreglingen i låset. Funktionen i elslutblecket är densamma som konventionella elslutbleck och själva vridfallet är alltså inte motoriserat. Fördelen med denna konstruktion är den låga strömförbrukningen. Endast 15mA vid aktivering i både rättvänd och omvänd funktion. Vidare tillåter konstruktionen en nästintill obegränsad möjlighet till omställning av funktioner i ett och samma lås. Rättvänd-, omvänd-, impuls-, sekvens-, timerfunktion kan alla integreras i samma lås och dessa funktioner ställs enkelt om via en elektrisk vridomkopplare.

FAKTA


Enkla elslutbleck
Denna typ av elslutbleck används normalt i dörrar och liknande där inga höga säkerhetskrav ställs. Används i kombination med enkel- eller dubbelfallås. Hållkraft upp till 400 kg. Finns i rättvänd eller omvänd funktion. Typiska användningsområden är låsning i entrépartier i flerbostadshus.
Standard elslutbleck
Denna typ av elslutbleck passar i dörrar och liknande med normalt ställda krav på säkerhet. Används i kombination med enkel- eller dubbelfallås. Typiska användningsområden är daglåsning i skalskydd och internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbostadshus.

SAFETRON elslutbleck i denna kategori öppnar även trots att det föreligger listtryck mot elslutblecket vilket markant ökar driftsäkerheten i dörrmiljön. Tryckskillnader i fastigheten, tätningslister, skevande dörrar eller snösamling i trösklar är alla problem som orsakar listtryck och som hindrar ett elslutbleck utan listtrycksteknik att fungera korrekt. Dessa elslutbleck kan även erhållas med brandklassning för användning i brandcellsgränser.