Start    |    Produkter    |     SAFETRON SL630

SAFETRON SL630

Eltryckeslås med listtrycksteknik för dörrautomatik

SAFETRON SL630 är ett elektromekaniskt lås med patentsökt listtrycksteknik. Låset har ett brett och unikt användningsområde som täcker in funktionskrav såsom:
  • Brandigenhållning 120 min
  • Dörrautomatik
  • Nödutrymning enligt SS-EN 179
  • Frångänglighet
  • Återinrymning
  • Split funktion
  • Enkel funktion
Aldrig tidigare har så många komplexa funktionskrav uppfyllts av ett och samma låshus.

Leveransstart hösten 2021

SAFETRON SL630 har precis som ett traditionellt eltryckeslås ett eller två elektriskt manövrerade trycken men med skillnaden att fallkolven ersatts med dubbelfunktionsfallkolv vilken är anpassad för att fungera med dörrautomatik. Denna kolv är normalt spärrad i strömlöst utförande när förreglingskolven är inpressad, vid elektrisk aktivering kan dörren öppnas då kolven viker åt det håll som dörren rör sig.

Dörrautomatik och tryckesfunktion

SAFETRON SL630 kan med fördel användas i kombination med dörrautomatik men samtidigt förses med trycken som aktiveras elektroniskt. Låset är försett med dubbla solenoider, den ena styr upplåsning av dubbelfunktionsfall och den andra aktivering av tryckesfunktionen. Detta innebär att anslutning kan separeras till dörrautomatik respektive passagesystem.

En dörrtyp i hela fastighetsprojekt

Tack vare det unika och breda användningsområdet i SL630 finns inte längre behovet av elslutbleck. Eftersom kolvplaceringen är samma som hos eltryckeslås SL620 och motorlås 6500/6600 kan samma dörrtyp med samma urtag och slutbleck beställas till hela fastighetsprojekt. Välj lås utifrån funktions- och säkerhetskrav. En följdeffekten blir också en mer stilren dörrmiljö när stora urtag för elslutbleck kan elimineras.

Listtrycksteknik

SAFETRON SL630 har som första låshus någonsin listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger. Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i dörrspringan. SAFETRON SL630 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Listtryckstekniken i SL630 ger också positiva bieffekter i den mekaniska öppningen via trycke. SL630 klarar otroligt höga listtryck vid mekanisk öppning eftersom tryckeskraften som krävs är minimal. Detta innebär att SL630 är anpassad för att fungera väl tillsammans med panikregel enligt SS-EN 1125 men också ställverksregel.

Brandceller

SAFETRON SL630 är certifierad och CE-märkt för användning i brandcellsgränser högst brandteknisk klass 120 min.

Anpassad för moderna dörrar

SAFETRON SL630 har modern kolvplacering enligt ASSA connect vilket innebär att låset är anpassad för moderna dörrar från de större dörrproducenterna i Skandinavien.

Nödutrymning enligt SS-EN 179

SAFETRON SL630 är certifierad och CE-märkt tillsammans med SAFETRON nödutrymningsbehör 793 eller 794 för användning i nödutrymningsvägar enligt Europastandarden SS-EN 179:2008.

Välj mellan nödbeslag 793 placerad på tryckespositionen när låset är ställt i splitfunktion eller nödbeslag 794 placerad på cylinderpositionen när dörren antingen är försedd med draghandtag eller när låset är ställt i enkel funktion då elektronisk aktivering krävs för både in och utpassering.
Art nr Benämning Passar låshus
202144777 Nödbeslag 793 H/V SL620 och SL630
202144840 Nödbeslag 794 H SL620 och SL630
202144841 Nödbeslag 794 V SL620 och SL630

Återinrymning

SAFETRON SL630 tillgodoser kraven för såväl nödutrymning som återinrymning. Låsets tryckesfunktion har omvänd funktion och därigenom aktiveras återinrymning genom nedbrytning av spänningen till dörrmiljön.

Nedbrytningen kan ske genom aktiverat brandlarm eller genom aktiverat nödbeslag 794/795 i kombination med reläkortet SAFETRON REC (Re-entry card).

Utvecklad och tillverkad i Sverige

SAFETRON SL630 är precis som alla våra eltryckeslås utvecklade och tillverkade i Sverige för den Skandinaviska marknaden. Våra eltryckeslås är framtagna för att klara de allra tuffaste miljöerna där krav på hög driftsäkerhet föreligger.

Tekniska data
Spänningsmatning 10-30 VDC
Aktivering Dubbelfunktionsfall
Trycke
Indikeringar Förregling
Tryckesrörelse
Dörrstatus (via magnet)
Larm cylinder/vred

Ladda ner